Mirbud

Mirbud otrzymał podpisany list intencyjny od Panattoni Development Europe na generalne wykonawstwo hali magazynowo-logistycznej wraz z infrastrukturą techniczną w Natolinie, gm. Nowosolna (łódzkie), za 48,23 mln zł netto, podała spółka.

>>> Zobacz też rekomendacje

Marvipol

Reklama

Marvipol wyemitował obligacje serii T o łącznej wartości nominalnej 80,08 mln zł, podała spółka.

Konsorcjum Stali

Konsorcjum Stali miało 727,99 mln zł jednostkowych przychodów i 15,64 mln zł zysku netto w I półr. 2017 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. >>>>

Bank Millennium

Bank Millennium odnotował 173,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 293,76 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>

Kredyty netto Grupy Banku Millennium osiągnęły wysokość 47,32 mld zł na koniec czerwca 2017 roku, co oznacza wzrost o 0,7% w skali roku, podała instytucja. Jednocześnie wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) wyniósł 4,54% i spadł w ujęciu rocznym z poziomu 4,57%. Łącznie środki klientów w Grupie wzrosły o 6,8% r/r do 56,99 mld zł. >>>>

Bank Millennium chce przedstawić strategię grupy na kolejne trzy lata przy okazji prezentacji wyników za III kwartał, poinformował prezes Joao Bras Jorge. >>>>

Ferrum

Ferrum - w ramach prac nad optymalizacją obsługi zobowiązań finansowych - zawarło z Grupą CZH (dawniej Centralą Zaopatrzenia Hutnictwa) porozumienie dotyczące harmonogramu spłat zobowiązań wynikających z współpracy, podało Ferrum. "Na mocy porozumienia strony ustaliły, że zobowiązania spółki wobec CZH w wysokości ok. 27,6 mln zł, powiększone o odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych będą uregulowane przez emitenta w ratach płatnych począwszy od dnia 31 sierpnia 2017 r. do końca października 2018 r. Strony ustaliły przy tym, że brak zapłaty którejkolwiek z rat w wyznaczonym terminie uprawnia CZH do dochodzenia od spółki całego pozostałego do spłaty zadłużenia wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych bez konieczności uprzedniego podejmowania przez CZH jakichkolwiek dodatkowych czynności" - czytamy w komunikacie.

Bumech

Bumech zawarł z Famurem umowę o współpracy oraz umowę sprzedaży używanych kombajnów chodnikowych AM50 wraz z dokumentacją i know-how za 12,84 mln zł, podał Bumech. >>>>

Projprzem

Projprzem zawarł z Eggersmann Polska przedwstępną umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) w Sępólnie Krajeńskim za 3,75 mln euro netto, podała spółka. >>>>

Projprzem - w ramach trwającej od końca ub. roku reorganizacji - podpisał przedwstępną umowę sprzedaży zakładu produkcyjnego w Sępólnie Krajeńskim za 3,5 mln euro. Spółka chce skoncentrować się m.in. na rozwoju dochodowego segmentu systemów przeładunkowych, poinformował prezes Piotr Szczeblewski. >>>>

Groclin

Zarząd Groclinu podjął decyzję o rozpoczęciu procesu pozyskania inwestora dla segmentu poszyć spółki. Groclin zawarł w związku z tym umowy z Bankiem Zachodnim WBK oraz Argonas Corporate Finance GmbH jako doradcami w tym procesie, podała spółka. >>>>

KGHM

KGHM Cuprum oraz Wrocławskie Centrum Badań EIT+ (WCB EIT+) połączyły swoje zasoby i oficjalnie rozpoczęły współpracę, poinformowało Ministerstwo Rozwoju (MR). >>>>

Setanta

Spółka Piaseczno Park w której Setanta posiada 100% udziałów, zrealizuje w Piasecznie budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 24 mieszkaniami i 2 lokalami użytkowymi, poinformowała spółka. Inwestor otrzymał decyzję w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę i rozbiórkę. "Jestem przekonany, że zrealizowana przez nas inwestycja spotka się z dużym zainteresowaniem wśród nabywców mieszkań. Bazując na naszym doświadczeniu, znaleźliśmy wyjątkową lokalizację w samym centrum Piaseczna w bezpośrednim sąsiedztwie zrewitalizowanego parku miejskiego. Dużą uwagę zwróciliśmy na wielkość i rozkład mieszkań, aby były one funkcjonalne i odpowiadały aktualnym oczekiwaniom klientów. Setanta aktywnie poszukuje atrakcyjnie zlokalizowanych działek pod realizację kolejnych kameralnych inwestycji mieszkaniowych" - - powiedział prezes Conall McGuire, cytowany w komunikacie.

Mediatel

Akcjonariusze Mediatela - ze względu na brak wystarczającej większości głosów - nie podjęli uchwał dotyczących roku obrotowego 2016 tj. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządu spółki i grupy, podziału zysku lub pokrycia straty, udzielenia absolutorium członkom zarządu oraz rady nadzorczej, poinformowała spółka. >>>>

Ferro

Ferro otrzymało decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie (DIAS) w przedmiocie utrzymania w mocy decyzji organu pierwszej instancji dotyczącej podatku za 2014 r., poinformowała spółka. Ferro zamierza wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na decyzję DIAS, podano także. >>>>

Alior Bank

Alior Bank zdecydował o emisji do 250 000 obligacji serii J o łącznej wartości do 250 mln zł, podał bank informując jednocześnie, że łączny popyt na obligacje, zadeklarowany przez potencjalnych inwestorów w procesie budowy księgi popytu przekroczył poziom 400 mln zł. "Spółka podjęła decyzję o emisji nie więcej niż 250 000 sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii J, niemających formy dokumentu, o wartości nominalnej 1 000,00 PLN każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 250 000 000,00 PLN. Obligacje zostaną wyemitowane zgodnie z prawem polskim i wszelkie stosunki prawne z nich wynikające będą podlegać prawu polskiemu" - czytamy w komunikacie. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa jej wartości nominalnej i wynosić będzie 1 000,00 PLN, podano także.

Torpol

Oferta Torpolu na 173,4 mln zł netto okazała się najkorzystniejsza w przetargu organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK), podała spółka. >>>>

J.W. Construction

J.W. Construction zawało przedwstępną umowę kupna od PKO Banku Polskiego nieruchomości w Krakowie za kwotę 44 mln zł, poinformowała spółka. "J.W. Construction zawarło PKO Bank Polski S.A. przedwstępną umowę na zakup nieruchomości położonych w Krakowie. Przedmiotem zakupu są dotychczas niewydzielone lokale położone w Krakowie przy ul. Wielopole 19-21, ul. Dietla 86, 88 i 90: jeden lokal użytkowy o pow. 8 206,50 m2 i dziesięć lokali mieszkalnych o łącznej pow. 520,70 m2 wraz z przynależnymi piwnicami o pow. 95,65 m2" - czytamy w komunikacie.

CD Projekt

CD Projekt ujawni plan e-sportowy dla gry Gwint: Wiedźmińska Gra Karciana podczas targów gamescom w Kolonii pod koniec sierpnia, podała spółka. >>>>