Warszawa, 25.07.2017 (ISBnews) - Bumech zawarł z Famurem umowę o współpracy oraz umowę sprzedaży używanych kombajnów chodnikowych AM50 wraz z dokumentacją i know-how za 12,84 mln zł, podał Bumech.
"Strony zgodnie dostrzegły istotny potencjał we wzajemnej wymianie informacji o charakterze handlowym na rynkach zagranicznych, a także zakładają możliwość: wzajemnego wsparcia w pozyskiwaniu kontraktów na rynkach zagranicznych (dla Bumech - w zakresie usług związanych z utrzymaniem ruchu lub remontami maszyn, dla Famur – w zakresie dostaw maszyn i urządzeń górniczych) oraz skorzystania przez Bumech z realizowanej przez Famur strategii "Go Global" - czytamy w komunikacie dotyczącym umowy o współpracy.
Ponadto strony umowy o współpracy zdecydowały o:
- wzmocnieniu własnych specjalizacji: Bumechu – w zakresie kompleksowych i specjalistycznych usług górniczych, Famuru – w zakresie produkcji maszyn i urządzeń górniczych,
- możliwości produkcji i udoskonalania przez Famur „kombajnów lekkich" typu AM-50 wynikających z nabytych praw,
- możliwości korzystania przez Bumech z urządzeń Famur na zasadach najmu, z wyłączeniem własnego CAPEX, zarówno w kraju jak i za granicą,
- możliwości uruchomienia przez Famur na rzecz Bumechu usługi faktoringowej, podano także.

Natomiast umowa sprzedaży zakłada, że Bumech sprzedaje, a Famur kupuje używane kombajny chodnikowe AM50, z których część przeznaczona jest do generalnego remontu, wraz ze wszystkimi prawami z nimi związanymi, z majątkowymi prawami autorskimi do Dokumentacji związanej z kombajnami AM50 oraz BM 130 S, Prawami Ochronnymi na Wzór Użytkowy, podzespołami do nich; jak również Bumech przenosi na Famur know-how w zakresie związanym z działalnością obejmującą produkcję, serwis, remonty, modernizację kombajnów chodnikowych typu AM50 oraz BM 130 S oraz części zamienne do nich za łączną kwotę 12 835 050,00 zł, czytamy dalej.

"Nabycie przez Famur od spółki dokumentacji niezbędnej do produkcji, serwisu, remontów i modernizacji 'kombajnów lekkich' typu AM-50 ma na celu intensyfikację działań związanych z prowadzeniem przez Bumech specjalistycznych robót górniczych w kraju i za granicą. Ten krok biznesowy wpisuje się w strategię emitenta polegającą m. in. na odejściu od użytkowania kombajnów lekkich na rzecz ciężkich" - czytamy dalej.
Bumech jest przedsiębiorstwem z branży maszynowej świadczącym usługi dla górnictwa. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r.
Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW.
(ISBnews)