Warszawa, 25.07.2017 (ISBnews) - Projprzem - w ramach trwającej od końca ub. roku reorganizacji - podpisał przedwstępną umowę sprzedaży zakładu produkcyjnego w Sępólnie Krajeńskim za 3,5 mln euro. Spółka chce skoncentrować się m.in. na rozwoju dochodowego segmentu systemów przeładunkowych, poinformował prezes Piotr Szczeblewski.
"Będący przedmiotem umowy zakład produkcyjny w Sępólnie Krajeńskim przynosił spółce w latach 2013-2016 średnio po ok. 2,5 mln zł straty rocznie. Jako nowy zarząd przeprowadziliśmy szereg analiz z których jednoznacznie wynika, iż przy zachowaniu aktualnego profilu produkcji zakładu w obecnym otoczeniu rynkowym, uzyskanie trwałej rentowności w perspektywie najbliższych lat jest niemożliwe. Stąd decyzja o zbyciu tego aktywa" - powiedział Szczeblewski, cytowany w komunikacie.
Projprzem podpisał z Eggersmann Polska przedwstępną umowę sprzedaży zakładu produkcyjnego. Cena to 3,75 mln euro netto (ok. 16 mln zł), płatne przy zawarciu umowy, nie później niż do 2 października 2017 r. Umowa przyrzeczona ma zostać zawarta do 29 września 2017 r., pod warunkiem podjęcia przez radę nadzorczą oraz walne zgromadzenie akcjonariuszy Projprzem uchwał wyrażających zgodę na przeprowadzenie opisywanej transakcji.
"Na najbliższym walnym zgromadzeniu wyjaśnimy naszym akcjonariuszom korzyści płynące z tej transakcji. Jeśli zaakceptują oni naszą decyzję i dojdzie do finalnej sprzedaży, spółka skoncentruje się m.in. na rozwoju dochodowego segmentu systemów przeładunkowych" – zapowiedział prezes.
Jak wyjaśnia spółka, sprzedaż jednego z zakładów za prawie 16 mln zł, jest elementem reorganizacji firmy Projprzem, która prowadzona jest od końca 2016 roku, czyli od momentu przejęcia nad nią kontroli przez inną bydgoską notowaną spółkę - grupę kapitałową Immobile. W ostatnich miesiącach zaangażowanie GK Immobile umocniło się, a spółka zyskała nowy, doświadczony w procesach restrukturyzacyjnych spółek przemysłowych, zarząd.
Działalność sprzedawanego zakładu opierała się o realizację konstrukcji stalowych, które obok systemów przeładunkowych oraz budownictwa przemysłowego, stanowiły podstawy działalności spółki, podano także.
"Nowy właściciel zakładu planuje jego rozbudowę i kontynuację działalności w oparciu o wytwarzanie własnych produktów. Pracę utrzymają wszyscy pracownicy zakładu" – dodał Szczeblewski.
Projprzem postawił na dynamiczny rozwój takich produktów jak systemy przeładunkowe PROMStahl oraz automatyczne systemy parkingowe MODULO, które produkowane są w głównym, nowoczesnym zakładzie spółki w Koronowie. Uzupełnieniem działalności grupy Projprzem jest produkcja maszyn dla przemysłu wydobywczego, spożywczego, chemicznego i innych przez spółkę zależną Makrum Project Management Sp. z o.o. Grupa rozwija także segment budownictwa przemysłowego poprzez spółkę Projprzem Budownictwo Sp. z o.o, czytamy dalej.
Działalność Projprzem realizowana jest w trzech obszarach: produkcji konstrukcji stalowych, budownictwie komercyjnym i systemach przeładunkowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)