Zysk netto Olympic wzrósł r: r do 6,83 mln euro w II kw. 2017 r.


Warszawa, 27.07.2017 (ISBnews) - Olympic Entertainment Group odnotował 6,83 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 4,65 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 7,96 mln euro wobec 5,18 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z gier sięgnęły 47,29 mln euro w II kw. 2017 r. wobec 42,57 mln euro rok wcześniej.

W okresie I-II kw. 2017 r. spółka miała 12,84 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 9,75 mln euro zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 94,32 mln euro w porównaniu z 84,03 mln euro rok wcześniej.
EBITDA wyniosła 20,9 mln euro w I półroczu 2017 r. wobec 17,1 mln euro rok wcześniej.
"W bieżącym sprawozdaniu finansowym segmenty polski i białoruski zostały zaklasyfikowane jako działalność zaniechana, która wygenerowała 0 mln euro zysku netto (0,3 mln euro zysku netto w I poł. 2016 r.)" - czytamy także w raporcie.

Olympic Entertainment Group jest notowane na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Jest to największy w regionie operator kasyn - sieć działa pod marką "Olympic Casino".

(ISBnews)