Sygnity

Sygnity zawarło umowę z obligatariuszami oraz bankami finansującymi działalność operacyjną dotyczącą zasad spłat zadłużenia finansowego, podała spółka. W ramach umowy Sygnity ma m.in. wyemitować nowe obligacji o wartości nominalnej 49,6 mln zł z przeznaczeniem wyłącznie na całkowitą spłatę istniejących obligacji posiadanych przez obligatariuszy. "18 sierpnia 2017 roku pomiędzy spółką, Sygnity International sp. z o.o. oraz ING Bank Śląski S.A., Deutsche Bank Polska S.A. i obligatariuszami posiadającymi ok. 99% obligacji serii 1/2014 wyemitowanych przez Sygnity, została podpisana umowa dotycząca procesu uzgodnień zasad spłat zadłużenia finansowego" - czytamy w komunikacie.

PCC Rokita

PCC Rokita odnotowało 41,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 35,61 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Getin Holding

Reklama

Getin Holding odnotował 49,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 161,88 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>

Zarząd Getin Holding (GH) pozytywnie ocenia wyniki I półrocza i "jest optymistyczny" co do kolejnych kwartałów. Holding oczekuje, że nowa spółka windykacyjna na Ukrainie - New Finance Service Ukraina w III i IV kw. br. pokaże dodatni wynik, poinformował prezes Getin Holding Piotr Kaczmarek. >>>>

>>> Zobacz też rekomendacje

GTC

Globe Trade Centre (GTC) odnotowało 27,5 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 18,87 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Globe Trade Centre (GTC) zamierza w kolejnych miesiącach równolegle realizować przygotowany plan w zakresie obiektów biurowych i handlowych, ale też poszukiwać kolejnych możliwości inwestycyjnych. Obecnie negocjuje akwizycje kilku istniejących obiektów, głównie poza polskim rynkiem, poinformował dyrektor finansowy Erez Boniel. >>>>

Unified Factory

Unified Factory prognozuje 8,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2017 r. i 12,1 mln zł zysku netto w 2018 r., podała spółka. Jednocześnie skonsolidowana EBITDA ma wynieść 14,99 mln zł w tym roku i 22,38 mln zł w przyszłym, a przychody odpowiednio 37,09 mln zł i 55,26 mln zł, podała spółka. >>>>

Unified Factory planuje wydać 54,76 mln zł na cele inwestycyjne w latach 2018-2019, podała spółka. >>>>

Unified Factory (UF) chce zrealizować proces związany z emisją akcji do kwoty 55 mln zł we wrześniu, poinformował ISBnews prezes Maciej Okniński. Następnie celuje w przejście na GPW z NewConnect. >>>>

Unified Factory (UF) uważa, że nowa emisja i inwestycja w modyfikację strategii, pozwoli wzmocnić obecność na dotychczasowych rynkach, pozyskać kolejnych klientów, w tym z segmentu "premium", zwiększyć sprzedaż i poprawiać uzyskiwane marże, poinformował ISBnews prezes Maciej Okniński. W planach ma też wejście na kolejne rynki. >>>>

Vivid Games

Vivid Games zadebiutuje na rynku Catalyst 31 sierpnia br., poinformowała spółka. "Vivid Games przeprowadził emisję obligacji w kwietniu br., pozyskując z rynku 10,5 mln zł. Spółka oferowała trzyletnie obligacje serii A o oprocentowaniu zmiennym opartym o WIBOR 3M + marża 6%. Przydział papierów nastąpił 5 maja 2017 r., a termin ich wykupu mija 5 maja 2020 r. Środki z emisji zarząd planuje przeznaczyć na produkcje, marketing, pozyskanie licencji i kapitał obrotowy" - czytamy w komunikacie.

MCI

MCI odnotowało 36,71 mln zł zysku netto w II kw. 2017 r. wobec 16,24 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

ZUE

PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) zawarły z ZUE umowę na przebudowę stacji Ożarów Mazowiecki i odcinka linii E20 Ożarów Mazowiecki - Warszawa Gołąbki za 79,82 mln zł netto, poinformowali przedstawiciele zarządcy infrastruktury kolejowej. >>>>

Orbis

Orbis otworzy pierwszy hotel ibis Styles w stolicy Rumunii w przyszłym roku po kompleksowej renowacji istniejącego budynku, znajdującego się w pobliżu biznesowej dzielnicy Bukaresztu, poinformował spółka. >>>>

BizTech Konsulting

BizTech Konsulting chce rosnąć w dwucyfrowym tempie, poinformował prezes Sławomir Chabros. >>>>

iFun4all

iFun4all rozpoczyna współpracę z hollywoodzką firmą DJ2 Entertainment, której zadaniem będzie produkcja kinowa lub telewizyjna serialu albo filmu opartego na grze "Serial Cleaner", podała spółka. >>>>

Tauron Polska Energia

Pękanino Wind Invest złożył pozew przeciwko Tauronowi Polska Energia o zapłatę odszkodowania w kwocie 28,5 mln zł oraz ustalenie odpowiedzialności za szkody, które mogą wyniknąć w przyszłości z czynów niedozwolonych, w tym z czynów nieuczciwej konkurencji, o wartości szacowanej przez spółkę powodową na kwotę 201,6 mln zł, podał Tauron. >>>>

Erbud

Spółka zależna Erbudu, GWI GmbH podpisała umowę budowę domu spokojnej starości w Düsseldorfie o wartości 5,92 mln euro (25,29 mln zł), poinformowała spółka. "Wartość umowy: 5 916 652,37 euro netto / 25 291 913,81 zł(przeliczenie po kursie NBP z dnia 21.08.2017 – 4,2747). Okres realizacji: 18.09.2017 - 31.07.2018" - czytamy w komunikacie. Spółka GWI GmbH jest w 85% zależna od Erbudu, podano także.

Gino Rossi

Gino Rossi podpisał z Presto Limited Liability Company z siedzibą w Rosji, umowę o współpracę w zakresie dystrybucji produktów spółki na rynki rosyjski, kazachski, białoruski, poinformowała spółka. Wartość umowy spółka szacuje na ok. 3 mln zł. >>>>