Skarbiec Holding odnotował 32,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2016/17 (od 1 lipca 2016 do 30 czerwca 2017) wobec 12,99 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 39,74 mln zł wobec 15,48 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,23 mln zł w 2016 r. wobec 75,39 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w r. obr. 2016/17 r. wyniósł 17,91 mln zł wobec 21,03 mln zł zysku rok wcześniej.

"W pierwszej połowie roku udało nam się uporządkować ofertę produktową, tak aby odpowiadała ona oczekiwaniom naszych klientów oraz pozwalała nam na optymalne wykorzystywanie naszych zasobów w segmentach, które uważamy za najbardziej obiecujące. W drugiej w pełni korzystaliśmy już z poprawy koniunktury na rynku i optymalnie dopasowanej oferty, co przyczyniło się do istotnego wzrostu napływów do naszych funduszy, ich wyników i w konsekwencji - poziomu aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI. Nasza oferta produktowa obejmuje obecnie 43 fundusze i subfundusze skierowane do szerokiego grona inwestorów oraz 10 funduszy dedykowanych" – powiedział prezes Marek Rybiec,cytowany w komunikacie.

Według spółki, łączna sprzedaż netto funduszy zarządzanych przez Skarbiec TFI wyniosła w roku obrotowym 2016/2017 blisko 700 mln zł. Wysokie napływy zanotowały w tym czasie fundusze absolute return i alternatywne (+450 mln zł), a także mFundusze (+180 mln zł) rozwijane przez Skarbiec we współpracy z mBankiem.

Na koniec czerwca b.r. aktywa funduszy detalicznych zarządzanych przez Skarbiec TFI osiągnęły poziom blisko 4 mld zł. Aktywa funduszy akcyjnych, mieszanych i alternatywnych zarządzanych przez Skarbiec TFI wyniosły 1,9 mld zł, natomiast aktywa funduszy pieniężnych, obligacji i aktywów niefinansowych – 2,0 mld zł.

"Cieszymy się, że wysoki poziom wyników oraz silna pozycja gotówkowa (stan środków pieniężnych i ekwiwalentów na koniec roku obrotowego 2016/2017 wyniósł 34,6 mln zł) pozwalają nam na utrzymanie atrakcyjnej polityki dywidendowej. W poprzednich latach wypłacaliśmy dywidendę i zależy nam na tym, aby nadal dzielić się zyskiem z naszymi akcjonariuszami" – powiedział członek zarządu, CFO Bartosz Józefiak, cytowany w komunikacie.

Skarbiec TFI S.A. powstał w 1997 roku i jest jednym z najdłużej działających Towarzystw na polskim rynku. Na rynku krajowym Skarbiec TFI zajmuje piąte miejsce pod względem wartości aktywów pod zarządzaniem.

(ISBnews)