ARP złożyła do sądu zażalenie na umorzenie postępowania upadłościowego Hawe


Warszawa, 01.09.2017 (ISBnews) - Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) złożyła do Sądu Okręgowego w Warszawie zażalenie na postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego Hawe, podała Agencja. W ocenie ARP, umorzenie postępowania upadłościowego zmniejsza szanse na odzyskanie majątku Hawe i jest krzywdzące dla wierzycieli.
"ARP, składając zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy Wydział Gospodarczy X ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawnioskowała jednocześnie o uchylenie decyzji wydanej 16 sierpnia 2017 roku i dalsze prowadzenie przez Sąd Rejonowy Postępowania upadłościowego Hawe S.A." - czytamy w komunikacie.
W ocenie ARP, decyzja sądu została wydana przedwcześnie, gdyż nie wykorzystano wszystkich możliwości pozyskania środków na prowadzenie postępowania upadłościowego. Jak wskazała Agencja w komunikacie, pomimo złożonego na początku lipca wniosku, sąd do dnia umorzenia postępowania nie powołał Rady Wierzycieli, choć jej ustanowienie mogło pozwolić na wypracowanie między większościowymi wierzycielami efektywnego modelu finansowania kosztów postępowania upadłościowego.
"ARP S.A. była i nadal jest gotowa współuczestniczyć wspólnie z innymi wierzycielami w zapewnieniu środków finansowych, niezbędnych do prowadzenia postępowania, w tym podjęcia przez syndyka czynności mających na celu odzyskanie majątku wyprowadzonego przez zarząd Hawe S.A. Jednak ARP S.A. nie widzi powodów, dla których ten obowiązek miałby w całości ciążyć jedynie na podmiocie dysponującym środkami publicznymi" - czytamy dalej.
ARP wyraża obawę, że umorzenie postępowania upadłościowego Hawe, które spowodowane byłoby brakiem majątku i brakiem środków na pokrycie kosztów postępowania może negatywnie wpłynąć na zdolność Hawe Telekom sp. z o.o. do wykonania przyszłego układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym.
Zobowiązania grupy kapitałowej Hawe wobec ARP z tytułu udzielonej w 2010 roku pożyczki w wysokości 100 mln zł, wymagalnej od października 2015 r., wynoszą obecnie ponad 90 mln zł, podano także.
W sierpniu br. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie umorzył postępowanie upadłościowe wobec Hawe. Sąd jako podstawę umorzenia uznał, że spółka nie posiada środków na pokrycie bieżących kosztów postępowania upadłościowego z uwagi na to, że wierzyciele nie wpłacili zaliczki.
Prezes Hawe Paweł Paluchowski zapowiedział wówczas, że spółka nie będzie odwoływać się od postanowienia sądu, a także zamierza prowadzić dalsze działania zmierzające do restrukturyzacji.
Prezes wskazywał, że dokładna analiza możliwości generowania biznesu przez Hawe Telekom opracowana przez renomowaną firmę audytorską przybliży spółkę do złożenia i zaakceptowania przez wierzycieli propozycji układowych. Według niego, "przy konstruktywnej współpracy wszystkich zainteresowanych stron" może się to stać jeszcze w tym roku.
Paluchowski nie wykluczył także wtedy złożenia w sądzie wniosku o otwarcie ponownego postępowania sanacyjnego Hawe.
Grupa kapitałowa Hawe świadczy kompleksowe usługi operatorskie na bazie posiadanej infrastruktury światłowodowej oraz usługi projektowe i budowlane dla branży telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i samorządów terytorialnych. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.
(ISBnews)