"Przypominamy, że w przypadku braku podręczników, na początku roku szkolnego rodzic powinien zwrócić się do dyrektora szkoły i organu prowadzącego szkołę z prośbą o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji" - informuje MEN w komunikacie opublikowanym w środę na swojej stronie internetowej.

W ostatnich dniach media informowały, że mimo rozpoczęcia nowego roku część uczniów nie dostała podręczników.

"Minister edukacji Anna Zalewska zwróciła się z prośbą do kuratorów oświaty o monitorowanie sytuacji w szkołach" - podało MEN.

Jednocześnie przypomina, że podręcznik jest jednym z materiałów, który pomaga uczniom i nauczycielom realizować podstawę programową. "Nauczyciel ma w tym zakresie pełną dowolność, może korzystać z podręcznika, ale nie musi" - zaznaczono. "Uczniowie realizują podstawę programową kształcenia ogólnego dla danego typu szkoły – etapu edukacyjnego – nie zaś podręcznik. Nauczyciele mogą zatem w normalnym trybie realizować zajęcia dydaktyczne i wychowawcze" - podkreślono.

W komunikacie ministerstwo przypomniało chronologicznie działania resortu dotyczące zaopatrzenia uczniów w nowe podręczniki:

"1. Pierwszy wniosek o dopuszczenie podręczników otrzymaliśmy 22 lutego br., natomiast 25 kwietnia br. został dopuszczony do użytku szkolnego pierwszy podręcznik. Najwięcej podręczników zostało dopuszczonych do użytku szkolnego w czerwcu – 68 podręczników. Kolejne uzyskiwały dopuszczenia systematycznie. Obecnie wszystkie podręczniki zostały już dopuszczone przez MEN".

"2. W połowie lipca br. przypomnieliśmy dyrektorom, aby ustalili szkolny zestaw podręczników i ćwiczeń odpowiednio wcześniej, tak aby zdążyć z uzyskaniem dotacji z MEN i zamówieniem książek oraz ćwiczeń dla uczniów przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego".

"3. Dodatkowo w połowie lipca poprosiliśmy dyrektorów szkół, aby zapewnili uczniom dostęp do podręczników i ćwiczeń od pierwszych dni września".

"4. Również w lipcu poprosiliśmy kuratorów oświaty, aby przypomnieli dyrektorom szkół, którzy nie wystąpili jeszcze o dotację, o jak najszybsze przekazywanie wniosków o środki na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych".

"5. Pozyskanie dotacji przez samorządy na książki i ćwiczenia dla uczniów zostało tak określone, żeby zdążyć przed pierwszym dzwonkiem. Samorządy mogły aplikować o finansowanie na ten cel od 15 marca br. To od dyrektora każdej ze szkół zależało, jak szybko otrzymał dotację".

MEN podało, że do 5 września br. minister edukacji dopuściła do użytku w sumie 184 podręczniki, w tym 31 podręczników do klas I–III (do edukacji wczesnoszkolnej – 17 podręczników oraz 14 – do języków obcych), do klas IV-VIII – 153 podręczniki.

Przypomina także, że 28 sierpnia br. przewodniczący Sekcji Wydawców Edukacyjnych Polskiej Izby Książki (PIK) Jarosław Matuszewski poinformował dziennikarzy, że podręczniki dla uczniów na nowy rok szkolny są gotowe. Dodał, że do ponad 95 proc. szkół trafią one najpóźniej w pierwszym tygodniu września, a wydawnictwa są w stałym kontakcie z dyrektorami szkół.

Matuszewski zaznaczył wówczas, że zaledwie kilka procent szkół nie zamówiło jeszcze książek. Jak mówił, dotyczy to przede wszystkim gimnazjów, czyli roczników uczniów, których nie obejmuje reforma edukacji.

"Mogę powiedzieć z dużą odpowiedzialnością (...), że w szkołach, które do zeszłego tygodnia zamówiły podręczniki, książki już są, albo - jeśli te zamówienia były szczególnie późno, czyli pomiędzy 20 a 25 sierpnia - książki zostaną dostarczone do połowy września" - poinformował.

Według niego, w latach ubiegłych bywało podobnie. "Oczywiście musimy się liczyć z tym - tak jak w każdym roku - że może się gdzieś pojawić potrzeba dodruku. Mówimy o sytuacji, kiedy wydawcy nie oszacowali sukcesu swojego tytułu. Jeśli tak będzie, to faktycznie czas oczekiwania na podręcznik może się wydłużyć" - zaznaczył.

W roku szkolnym 2017/2018 prawo do bezpłatnych, z punktu widzenia rodziców, podręczników mają uczniowie klas I, II, III, IV, V, VI i VII szkół podstawowych oraz klas II i III gimnazjów, czyli wszystkich klas szkoły podstawowej i gimnazjów (programem nie są objęci uczniowie szkół ponadgimnazjalnych). Książki te są własnością szkół użyczaną uczniom. Mają służyć co najmniej trzem rocznikom. Kupowane są przez szkoły z dotacji z budżetu państwa.

W tym roku zupełnie nowe podręczniki otrzymają uczniowie klas I, IV i VII szkół podstawowych, którzy pierwsi będą się uczyć zgodnie z nową podstawą programową, oraz uczniowie klas VI i III gimnazjów, którzy nie byli objęci programem w latach wcześniejszych. I to właśnie dla uczniów tych klas szkoły zamawiały podręczniki. Niezależnie od tego zamawiano też ćwiczenia dla wszystkich roczników uczących się w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Nowy rok szkolny 2017/2018 rozpoczął się w poniedziałek - 4 września.

Danuta Starzyńska-Rosiecka (PAP)