"Skonsolidowany zysk netto Grupy za pierwsze półrocze 2017 r. wyniósł 118 649 tys. zł, to jest o 11,9% mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, ale jednocześnie więcej o 2,4% od wyniku netto Grupy uzyskanego w poprzedzającym półroczu (tj. w drugiej połowie 2016 r.). Największy wpływ na uzyskany wynik miała kontynuowana wysoka sprzedaż gry Wiedźmin 3: Dziki Gon (w tym w ramach wydanej w drugim półroczu Edycji Gry Roku – GOTY) oraz bardzo dobre wyniki sprzedaży obu dodatków do trzeciej części Wiedźmina. Pozytywny wpływ na wynik Grupy w pierwszym półroczu 2017 r. miał również projekt Gwint: Wiedźmińska Gra Karciana. Rentowność netto za okres sprawozdawczy wyniosła 46,6% wobec 42,2% za analogiczny okres roku ubiegłego" - czytamy w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 143,25 mln zł wobec 163,12 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 254,82 mln zł w I-II kw. 2017 r. wobec 319 mln zł rok wcześniej.

Wartość przychodów ze sprzedaży Grupy w I półroczu 2017 r. była niższa o 20,1% od przychodów ze sprzedaży w analogicznym okresie roku ubiegłego, w którym miała miejsce premiera Krwi i Wina – dużego dodatku do gry Wiedźmin 3: Dziki Gon, podano w raporcie. Największy udział w sprzedaży Grupy CD Projekt miały przychody wygenerowane przez segment CD Projekt RED w kwocie 184 835 tys. zł. Składają się na nie przychody ze sprzedaży produktów w kwocie 179 671 tys. zł wynikające głównie z uzyskanych tantiem dotyczących gry Wiedźmin 3: Dziki Gon wraz z dodatkami – Krew i Wino oraz Serca z Kamienia a także przychody uzyskane w ramach projektu GWINT: Wiedźmińska Gra Karciana.

"Wzrost rentowności brutto na sprzedaży zarówno CD Projekt RED jak i GOG.com przełożył się na wzrost rentowności brutto sprzedaży Grupy (udział zysku brutto na sprzedaży w przychodach ze sprzedaży grupy kapitałowej CD Projekt) z poziomu 76,5% w pierwszym półroczu 2016 r. do poziomu 85,1% w pierwszym półroczu 2017 r." - wskazano również.

Czynnikiem mającym największy wpływ na wyniki Grupy CD Pprojekt w I półroczu 2017 r. była sprzedaż gry Wiedźmin 3: Dziki Gon i jej dodatków (w tym w Edycji Gry Roku). Drugim najważniejszym produktem Grupy w pierwszym półroczu 2017 r. był Gwint: Wiedźmińska Gra Karciana. W dniu 24 maja 2017 r. Gwint udostępniony został wszystkim zainteresowanym graczom w ramach tak zwanych publicznych beta testów, co przełożyło się na skokowy wzrost przychodów generowanych w ramach projektu. Ujęta w sprawozdaniu wartość przychodów odpowiadająca projektowi Gwint w I półroczu 2017 r. zawiera zarówno należną Grupie część wpływów z tytułu mikropłatności zrealizowanych przez graczy jak i ujawnioną w przychodach jedną z transz minimalnej gwarancji dotyczącej przyszłej sprzedaży na rynku chińskim. Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania Gwint wciąż pozostaje w fazie testów, czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-II kw. 2017 r. wyniósł 105,93 mln zł wobec 129,2 mln zł zysku rok wcześniej.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria Wiedźmin, obecnie trwają prace nad Cyberpunk 2077.

(ISBnews)