Zysk netto Bogdanki wzrósł r: r do 43,95 mln zł w II kw. 2017 r.Warszawa, 08.09.2017 (ISBnews) - Lubelski Węgiel Bogdanka odnotowała 43,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2017 r. wobec 20,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 58,13 mln zł wobec 18,58 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 138,82 mln zł wobec 104,03 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 436,92 mln zł w II kw. 2017 r. wobec 428,38 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2017 r. spółka miała 112,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 74,95 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 902,09 mln zł w porównaniu z 848,95 mln zł rok wcześniej.

EBITDA za I półrocze 2017 r. wyniosła 318,64 mln zł wobec 277,38 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2017 r. wyniósł 114,97 mln zł wobec 69,8 mln zł zysku rok wcześniej.

LW Bogdanka na koniec 2016 r. miała 15,9% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 25,4% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)