Strata netto Adiuvo Investments zwiększyła się r: r do 9,73 mln zł w II kw. 2017Warszawa, 18.09.2017 (ISBnews) - Adiuvo Investments odnotował 9,73 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 8,21 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata ze sprzedaży wyniosła 10,94 mln zł wobec 8,68 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,58 mln zł w I poł. 2017 r. wobec 2,3 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2017 r. wyniósł 1,95 mln zł wobec 0,42 mln zł zysku rok wcześniej.

"Miniony okres obfitował również w nowe wdrożenia rynkowe. Na przełomie maja i czerwca zostały zakończone prace rozwojowe dla trzech produktów z portfolio nutraceutycznego, opartych na nowych, zgłoszonych do ochrony patentowej technologiach: (1) dwóch produktów w formacie czekolady funkcjonalnej – Rechoc oraz Fount oraz (2) produktu w formacie kapsułek - Lycodha. Już po okresie sprawozdawczym nasze działania skupione były na optymalizacji kosztów wytworzenia oraz produkcji w skali przemysłowej. W efekcie powyższego intencją zarządu jest podjęcie działań w obszarze komercjalizacji wspomnianych trzech produktów jeszcze w 2017 roku" - czytamy w liście do akcjonariuszy.

Adiuvo Investment to firma inwestująca w projekty biotechnologiczne. Celem firmy jest globalna komercjalizacja produktów, w tym m.in. EstheChoc - odmładzającej czekolady. Technologie komercjalizowane przez Adiuvo opracowywane są m.in. na uniwersytecie Cambridge. Od października 2015 r. spółka jest notowana na rynku głównym GPW, jest także wiodącym akcjonariuszem notowanego na NewConnect Airway Medix.

(ISBnews)