IMS

IMS rozpoczyna we środę przyjmowanie ofert zbycia akcji w ramach V transzy programu skupu akcji własnych, w której chce skupić do 145 tys. walorów (0,43% kapitału) po cenie 3,75 zł sztuka, podała spółka. Oferty można składać od 20 września do 4 października.
"Zarząd spółki dziś ustalił cenę (wynagrodzenie) w V transzy programu skupu w wysokości 3,75 zł za jedną akcję oraz ilość skupowanych akcji w ilości 145 000 sztuk. Zmianie ulega jeden z punktów harmonogramu realizacji transzy V – publikacja zaproszenia do składania ofert zbycia akcji (przesunięcie z 19.09 na 18.09 br.) Pozostałe punkty harmonogramu nie ulegają zmianie" - czytamy w komunikacie.

>>> Zobacz też rekomendacje

Newag

- Newag odnotował 10,5 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 11,22 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Reklama

Newag liczy na rozstrzygnięcie w ciągu kilku miesięcy przetargów na łącznie 131 elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz - do końca br. - postępowania na dostarczenie 55 nowych wagonów osobowych dla PKP Intercity, podała spółka. >>>>

Bowim

Bowim odnotował 9,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 16,39 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Torpol

Konsorcjum w składzie Torpol, Astaldi S.p.A., Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercororaz Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów (PBDiM) złożyło do Sądu Okręgowego w Łodzi X Wydział Gospodarczy pozew o zapłatę przeciwko PKP Polskie Linie Kolejowe, Miasto Łódź oraz Polskie Koleje Państwowe S.A. za roboty dodatkowe w ramach inwestycji „Nowa Łódź Fabryczna", podał Torpol. Wartość przedmiotu sporu wynosi łącznie 48,2 mln zł. >>>>

MCI Capital, MCI.PrivateVentures

MCI.PrivateVentures FIZ (MCI.PV) w ciągu kilku dni zapisów zamknął publiczną ofertę obligacji serii P1A o wartości nominalnej 30 mln zł, podał MCI Capital. >>>>

Groclin

CADM Automotive - spółka zależna Groclinu - zawarł umowę inwestycyjną celem nabycia 100% udziałów w crtlCAD za 2 mln zł, podał Groclin. >>>>

Immobile

Grupa kapitałowa Immobile pracuje nad szczegółową strategią rozwoju grupy, którą planuje opublikować w IV kw. 2017 r., podała spółka. Zarząd rozważa również wprowadzenie na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wszystkich segmentów operacyjnych. >>>>

Mabion

Mabion zawarł z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) umowę o dofinansowanie projektu pn. "Rozwój i skalowanie innowacyjnego procesu wytwarzania terapeutycznego, rekombinowanego przeciwciała monoklonalnego, w celu umożliwienia przemysłowego wdrożenia pierwszego polskiego leku biotechnologicznego do terapii onkologicznych oraz autoimmunologicznych", podała spółka. Wartość przyznanego dofinansowania wynosi ok. 27 mln zł. "Wysokość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi około 54 mln zł, a ostateczna wartość przyznanego dofinansowania wynosi około 27 mln zł. Czas trwania projektu zaplanowano na okres około trzech lat" - czytamy w komunikacie.

Dom Development

Dom Development rozpoczyna sprzedaż nowej inwestycji mieszkaniowej Port Żerań, zlokalizowanej na Białołęce, nad Kanałem Żerańskim, podała spółka. Na terenie inwestycji powstanie docelowo ok. 850 lokali w siedmiu 7-piętrowych budynkach. W ofercie I etapu osiedla znajdą się 362 lokale. Przekazania mieszkań z I etapu planowane są na IV kwartał 2018 roku.

Feerum

Feerum spodziewa się wypracowania wyników finansowych "znacząco wyższych" w ujęciu r/r w całym br., poinformował prezes Daniel Janusz. >>>>

Feerum oczekuje, że międzyrządowa ratyfikacja wartej 33,1 mln USD umowy na budowę silosów zbożowych w Tanzanii nastąpi w ciągu kilku tygodni, poinformował członek zarządu Piotr Wielesik. >>>>

Vistal Gydnia

Wniosek o upadłość Vistal Offshore - spółki zależnej Vistal Gydnia - został wycofany, podała spółka. >>>>