Zysk netto Bowim spadł r: r do 9,85 mln zł w I poł. 2017 r.Warszawa, 19.09.2017 (ISBnews) - Bowim odnotował 9,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 16,39 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 20,12 mln zł wobec 27,84 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 534,34 mln zł w I poł. 2017 r. wobec 405,01 mln zł rok wcześniej.

"Tak znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży, zarówno w ujęciu jednostkowym, jak i skonsolidowanym, był związany z wyższymi o ok. 19,3% średnimi cenami wyrobów stalowych w pierwszym półroczu 2017 roku w odniesieniu do analogicznego okresu 2016 roku. Oprócz czynnika cenowego na zwiększenie wartości obrotów wpłynęły korzystne trendy w branży dystrybucji, znajdującej się pod wpływem ożywionych potrzeb inwestycyjno-konsumpcyjnych oraz poprawa efektywności w zakresie wolumenowego zaspokojenia rynku w oferowane towary i produkty, gdzie w ujęciu rocznym został osiągnięty ponad 10% wzrost sprzedaży mierzonej tonami" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2017 r. wyniósł 8,48 mln zł wobec 15,49 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Bowim jest jednym z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku, obsługuje 3,5 tys. klientów z różnych branż, dostarczając 320 tys. ton stali rocznie. Poza podstawową działalnością, tj. handlem wyrobami hutniczymi, Bowim prowadzi produkcję prefabrykatów zbrojeniowych dla budownictwa. Dysponuje nowoczesnymi zakładami produkcyjnymi w Sosnowcu, Płocku i Gliwicach. Akcje spółki są od 2012 r. notowane na GPW.

(ISBnews)