Pismo od ING zawiera "a) informację o zablokowaniu w trybie natychmiastowym wszystkich limitów kredytowych udzielonych spółce ponadto ING zamknął limit udzielony spółce na terminowe transakcje walutowe, b) informację o zablokowaniu w trybie natychmiastowym wszystkich limitów kredytowych udzielonych spółce zależnej Vistal Eko sp. z o.o., c) informację o zablokowaniu w trybie natychmiastowym wszystkich limitów kredytowych udzielonych spółce zależnej Vistal Construction sp. z o.o" - czytamy w komunikacie.

"Ponadto zarząd spółki informuje, że otrzymał [...] od Bank Ochrony Środowiska S.A. pismo datowane na 19.09.2017 r. zawierające oświadczenie o rozwiązaniu umowy o linię faktoringową z prawem regresu udzieloną spółce zależnej Vistal Ocynkowania sp. z o.o. Zgodnie z pismem, przedmiotowa umowa jest nieaktywna a jej rozwiązanie nie wiąże się z dodatkowymi rozliczeniami" - czytamy dalej.

Vistal podał 9 września, że w wyniku aktualizacji budżetów długoterminowych kontraktów szacuje, iż obniżenie wyniku na kontraktach może zmniejszyć skonsolidowany wynik finansowy za I półrocze br. o ok. 88,1 mln zł. Spółka zdecydowała też o utworzeniu odpisu aktualizującego w wysokości ok. 3,4 mln zł.

Vistal Gdynia - spółka dominująca grupy Vistal - to producent konstrukcji stalowych, realizujący kontrakty dla klientów w kraju i na rynkach zagranicznych. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w styczniu 2014 r. Grupa działa w segmentach infrastrukturalnym, marine i offshore, w tym infrastruktury portowej, budownictwa kubaturowego i energetyki.

(ISBnews)