NWZ PGNiG zdecyduje o zmianie statutu dot. udziału w państwowych projektachWarszawa, 26.09.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) zdecydują o zmianie statutu spółki uwzględniającą „realizację strategicznych przedsięwzięć inwestycyjnych lub udział spółki w przedsięwzięciach inwestycyjnych mogących trwale lub przejściowo pogorszyć efektywność ekonomiczną działalności spółki, ale koniecznych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski", wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zwołane na 21 października.

„Nadzwyczajne walne zgromadzenie PGNiG wprowadza następujące zmiany w treści statutu spółki: 1. W § 17 ust. 2 pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie: „2) na realizację strategicznych przedsięwzięć inwestycyjnych lub udział spółki w przedsięwzięciach inwestycyjnych mogących trwale lub przejściowo pogorszyć efektywność ekonomiczną działalności spółki, ale koniecznych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski" – czytamy w projekcie uchwały.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

(ISBnews)