"Strony porozumienia ustaliły, że grupowe zwolnienia zostaną przeprowadzone w okresie od dnia zakończenia konsultacji z zakładowymi organizacjami związkowymi, rozumianego jako wejście w życie porozumienia (2 października 2017 r.) do dnia 31 lipca 2018 roku" - czytamy w komunikacie.

Zwolnienia grupowe mają na celu zbudowanie elastycznej, bardziej efektywnej organizacji, dostosowanej do obecnych warunków rynkowych.

"Liczba osób objętych zwolnieniem grupowym wynosić będzie maksymalnie 276 osób. Poziom zwolnień grupowych uległ zmniejszeniu w stosunku do uprzednio zakładanego, w wyniku szczegółowych analiz oraz ustaleń z zakładowymi organizacjami związkowymi. Jednocześnie osiągnie on poziom zakładanych przez Zarząd celów biznesowych związanych z reorganizacją spółki" - czytamy dalej.

Łączna kwota wszystkich świadczeń z tytułu procesu zwolnień grupowych wypłacanych pracownikom objętych zwolnieniami zostanie określona do końca 2017 r., podano także.

Na początku września zarząd Rafako podjął decyzję o redukcji zatrudnienia o maksymalnie 325 pracowników, tj. 18% ogółu zatrudnionych w spółce w drodze zwolnień grupowych, przeprowadzonych z przyczyn niedotyczących pracowników, poinformowała spółka. Spółka oszacowała wówczas, że oszczędności wynikające z realizacji tego etapu zmian sięgną 25 mln zł rocznie.

Rafako S.A. jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PBG.

(ISBnews)