Strata netto KCI zmniejszyła się r: r do 0,31 mln zł w II kw. 2017 r.Warszawa, 29.09.2017 (ISBnews) - KCI odnotowało 0,31 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 0,63 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 0,27 mln zł wobec 0,74 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży i inwestycji sięgnęły 29,72 mln zł w II kw. 2017 r. wobec 31,67 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2017 r. spółka miała 0,95 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1,47 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży i inwestycji w wysokości 59,3 mln zł w porównaniu z 61,67 mln zł rok wcześniej.

"W podziale na segmenty (inwestycyjna i pokrewna / nieruchomościowa / mediowa) grupa wykazuje największy udział przychodów w segmencie mediowym. Segment ten odpowiadał w I połowie 2017 roku za ok. 91% wszystkich przychodów (oraz blisko 90% kosztów). Pod względem dochodowości (zysk netto przed opodatkowaniem) na pierwszymi miejscu uplasował się segment nieruchomościowy (zysk netto segmentu 2.609 tys. zł), na drugim mediowy (zysk netto 1.080 tys. zł), zaś na trzecim miejscu segment działalności inwestycyjnej i pokrewnej (strata 3.483 tys. zł)" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2017 r. wyniosła 1 mln zł wobec 2,33 mln zł straty rok wcześniej.

KCI S.A. jest spółką giełdową tworzącą grupę kapitałową, której działalność skoncentrowana jest w dwóch obszarach: w segmencie nieruchomościowym, opartym o posiadane kompleksy przy ul. Romanowicza oraz ul. Wrocławskiej w Krakowie, oraz w segmencie medialnym, zbudowanym wokół tytułów prasowych, takich jak "Rzeczpospolita" i "Gazeta Giełdy Parkiet".

(ISBnews)