Strata netto z dz. kont. ZPC Otmuchów wyniosła 0,2 mln zł w I poł. 2017 r.Warszawa, 29.09.2017 (ISBnews) - ZPC Otmuchów odnotowały 0,2 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w I poł. 2017 r. wobec 26,61 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej wyniósł 1,58 mln zł wobec straty 37,61 mln zł rok wcześniej.

Na 30 czerwca 2017 r. grupa jako działalność zaniechaną zakwalifikowała działalność prowadzoną przez dwie spółki zależne: Jedność oraz Aero Snack.

"W związku ze sprzedażą przez emitenta po okresie sprawozdawczym wszystkich udziałów w spółce Jedność Sp. z o.o. na dzień publikacji niniejszego sprawozdania jako działalność zaniechaną grupa kwalifikuje spółkę Aero Snack Sp. z o.o." - czytamy w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 1,67 mln zł wobec 26,37 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 113,29 mln zł w I poł. 2017 r. wobec 105,24 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2017 r. wyniósł 3,87 mln zł wobec 33,67 mln zł straty rok wcześniej.

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów są notowane na GPW od 2010 r.

(ISBnews)