W 2016 r. w Unii Europejskiej mieszkało 27,3 mln osób w wieku 80 i więcej lat. W ciągu dekady reprezentacja najstarszych seniorów w UE wzrosła o 7 milionów - podał Eurostat.

Rośnie udział osób w podeszłym wieku o ogólnej liczbie populacji w UE. W 2006 r. 80-latkowie stanowili 4,1 proc. społeczeństwa Wspólnoty, podczas gdy w ubiegłym roku odsetek osób w podeszłym wieku wynosił 5,4 proc., czyli co 20. mieszkaniec UE miał co najmniej 80 lat. Jak widać, Stary Kontynent jest stary nie tylko z nazwy. W ciągi 10 lat średnia długość życia przeciętnego 80-latka wzrosła z 8,4 roku w 2005 r. do 9,2 roku w 2015 r.

Przytłaczająca większość osób po 80-tce to kobiety. Chociaż odsetek kobiet w tym przedziale wiekowym zmniejszył się w latach 2006 i 2016, to nadal stanowiły one około 2/3 (64 proc.) osób starszych w UE. Wszystkie państwa członkowskie mają nadmierną reprezentację kobiet wśród osób w wieku 80 i więcej lat.

Reklama

Na ciepłym południu Kontynentu żyje się dłużej. Tak przynajmniej pokazuje statystyka. W 2016 r. najwyższy odsetek osób po 80-ce żyło we Włoszech (6,7 proc.), w Grecji (6,5 proc.), w Hiszpanii (6,0 proc.) i w Portugalii (5,9 proc.). W bogatych Niemczech osoby w wieku 80 plus stanowiły 5,8 proc. populacji. Najniższy odsetek osób starszych w swojej populacji miały Irlandia (3,1 proc.), Słowacja (3,2 proc.), Cypr (3,3 proc.), Luksemburg i Czechy (po 4 proc.) oraz Polska i Malta (po 4,1 proc.).

W porównaniu do 2006 r. udział osób w wieku 80 lat i więcej wzrósł do 2016 r. we wszystkich państwach członkowskich, z wyjątkiem Szwecji. Największy wzrost odnotowano w Grecji (z 4,1 proc. w 2006 r. do 6,5 proc. w 2016 r., +2,4 punktu procentowego). Kolejne najszybciej starzejące się społeczeństwa to Litwini (+2,1 pp), Portugalczycy (+1,9 pp), Estończycy, Łotysze i Słoweńcy (wszystkie +1,8 pp), Hiszpanie, Chorwaci i Rumuni (wszystkie +1,7 pp), a także we Włosi (+1,6 pp). W Polsce w ciągu dekady udział najstarszych seniorów wzrósł o 1,4 pp.

Osoby w wieku 80 lat mają się coraz lepiej, bo oczekiwana średnia długość życia po przekroczeniu 80 lat ciągle rośnie. Na poziomie UE przeciętna długość życia osoby w wieku 80 lat wyniosła 9,2 roku w 2015 r., podczas gdy w 2005 r. oczekiwano, że przeciętny mieszkaniec UE po osiągnięciu 80 lat będzie jeszcze żył ponad 8 lat (8,4).

Według danych z 2015 rok najdłuższy okres życia po przekroczeniu 80-ki spodziewany jest we Francji - dziesięć i pół roku. Kolejne są Hiszpania (9,9 lat), Luksemburg (9,8 lat), Włochy i Finlandia (oba po 9,5 roku).

W każdym państwie członkowskim UE średnia oczekiwana długość życia osób w wieku 80 lat była wyższa u kobiet niż u mężczyzn. Według przewidywań, najdłużej – ponad 11 lat (11,4) - mają żyć Francuzki.