Strata netto Alma Market zmniejszyła się r: r do 50,47 mln zł w I poł. 2017 r.Warszawa, 03.10.2017 (ISBnews) - Alma Market odnotowała 50,47 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 55,56 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 40,91 mln zł wobec 51,05 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 35,85 mln zł w I poł. 2017 r. wobec 719,05 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2017 r. wyniosła 46,51 mln zł wobec 40,58 mln zł straty rok wcześniej.

"Na wyniki finansowe grupy kapitałowej Alma Market w restrukturyzacji decydujący wpływ ma sytuacja w spółce dominującej. Po załamaniu się sytuacji płynnościowej w spółce dominującej pod koniec sierpnia 2016, ówczesny zarząd w dniu 15 września 2016 złożył wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego" - wskazano w raporcie.

Alma Market jest notowana na GPW od 1994 r.

(ISBnews)