Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach Bloomberg, PAP, ISBnews, oraz Emitent.

4Mobility

Rada nadzorcza 4Mobility wyraziła zgodę na ustalenie ceny emisyjnej akcji serii F na 25 zł za sztukę, podała spółka. Wcześniej na tym poziomie ustalono cenę maksymalną za akcję spółki.
"Zarząd 4Mobility [...] za zgodą rady nadzorczej spółki, podjął uchwałę w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji zwykłych na okaziciela serii F na poziomie 25 za jedną akcję serii F. Ostateczna liczba akcji oferowanych wynosi 44 166 akcji serii F spółki" - czytamy w komunikacie.
Wcześniej 18 września 4Mobility poinformowało, że zaoferuje 400 000 akcji serii F, czyli ok. 18,8% w kapitale zakładowym, a pozyskane środki przeznaczy na rozszerzenie zasięgu usług car sharing i budowę pozycji lidera rynkowego w tym obszarze w Polsce.

4Mobility we współpracy z Penta Investments otworzyło bazę car sharing w nowo otwartym biurowcu D48 w Warszawie, poinformowała spółka. To 47 baza wynajmu aut 4Mobility na terenie Warszawy i jednocześnie pierwsza o charakterze stacji ładowania. >>>>

>>> Zobacz też rekomendacje

Alior Bank

Zgodnie z planem operacjonalizacji strategii, celem Alior Banku jest osiągnięcie ROE 14%, C/I 39% i NIM 5,1% już w 2019 r. - tj. o rok szybciej niż przewidziano w strategii - oraz utrzymanie rocznego tempa wzrostu wolumenu kredytów na poziomie 5-6 mld zł brutto (zgodnie z założeniami strategii), podał bank. Bank zadeklarował też, że będzie analizował możliwości rozwoju w zakresie dalszych transakcji fuzji i przejęć. >>>>

Alior Bank - po zakończeniu budowy księgi popytu - podjął decyzję o emisji obligacji podporządkowanych w ramach programu emisji obligacji. Zarząd podjął uchwałę w sprawie emisji do 400 000 szt. obligacji podporządkowanych na okaziciela serii K, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 400 mln zł. W związku z dużym popytem na obligacje serii K deklarowanym przez inwestorów w procesie budowy księgi popytu, bank podjął uchwałę w sprawie dodatkowej emisji do 200 000 szt. obligacji podporządkowanych na okaziciela serii K1, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 200 mln zł, podał bank. >>>>

Archicom

Archicom sprzedał 391 lokali w III kw. 2017 r. czyli o 46,4% więcej r/r, podała spółka. Od początku roku sprzedaż sięgnęła 992 lokali, a spodziewana sprzedaż za cały 2017 r. powinna przekroczyć 1 450 lokali. "W III kw. 2017 r. łącznie nabywców znalazło 391 lokali, w tym 46 sprzedanych przez mLocum, co w stosunku do analogicznego okresu 2016 r. daje wzrost sprzedaży o 46,4 %. Grupa podpisała też 156 aktów notarialnych [przenoszących własność lokali], w tym 15 przez mLocum, tj. o 30% mniej niż w III kw. 2016 r." - czytamy w komunikacie.

Polnord

Polnord sprzedał 383 lokale netto w III kw. br., czyli o ponad 60% więcej r/r i przekazał 201 (dane ważone udziałem Polnord w poszczególnych spółkach grupy), podała spółka. Sprzedaż od początku roku sięgnęła 1 034 mieszkań, co - w opinii spółki - czyni realnym plan sprzedażowy 1 250 lokali w całym roku. "W pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku Grupa Polnord sprzedała 1 034 mieszkania - o 10 lokali więcej niż w całym 2016 roku. W III kwartale br. Polnord zakontraktował aż 383 lokale, ustanawiając tym samym nowy rekord sprzedaży w swojej 40-letniej historii. Poprzedni rekord został ustanowiony w I kw. br. i wynosił 335 mieszkań. Tym samym sprzedaż ważona udziałami Polnord była wyższa w stosunku do III kwartału ubiegłego roku o ponad 60%. W wyniku finansowym za III kwartał zostanie rozpoznanych 201 mieszkań przekazanych nabywcom w formie aktów notarialnych (dane ważone udziałem Polnord)" - czytamy w komunikacie.

Griffin Premium RE.

Globalworth Real Estate Investments Limited ogłosi wezwanie na wszystkie akcje Griffin Premium RE.. N.V., z jednoczesnym zamiarem utrzymania notowania akcji spółki na GPW, podano w komunikacie. Zgodnie z postanowieniami umowy inwestycyjnej, cena akcji objętych wezwaniem wyniesie 5,5 zł za akcję i będzie identyczna dla wszystkich akcjonariuszy. >>>>

- Griffin Premium RE.. zawarła z Echo Polska Properties (Cyprus) PLC i Echo Polska Properties N.V. (jako sprzedającymi) przedwstępną umowę nabycia 100% udziałów w spółkach zależnych sprzedających, będących komplementariuszami i komandytariuszami spółek posiadających tytuły prawne do nieruchomości położonych w Katowicach (A4 Business Park), Gdańsku (Tryton Business House) oraz we Wrocławiu (West Gate), podała spółka.

Globalworth Real Estate Investments Limited ogłosił wezwanie na wszystkie 156 133 179 akcji Griffin Premium RE.. N.V. po 5,5 zł za akcję, podał pośredniczący Dom Maklerski BZ WBK. >>>>

BVT

BVT zadebiutuje w najbliższy piątek na rynku Catalyst, poinformowała spółka. Spółka z emisji obligacji serii C oraz serii D pozyskała łącznie 5 mln zł, które przeznaczyła na nabycie kolejnych pakietów wierzytelności. Do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst wprowadzonych zostanie 3 000 obligacji serii C oraz 2 000 obligacji D, każda o wartości nominalnej wynoszącej 1 tys. zł, a więc o łącznej wartości nominalnej w wysokości 5 mln zł. Obligacje są zabezpieczone oraz oprocentowane stałym kuponem w wysokości 7,8% w skali roku, wypłacanym kwartalnie. Termin wykupu obligacji serii C przypada na kwiecień 2019 r., a obligacji serii D na styczeń 2020 r.

Echo Investment

Echo Investment sprzedało umowami przedwstępnymi 335 mieszkań w III kw. 2017 r. wobec 194 rok wcześniej i przekazało umowami ostatecznymi 238 mieszkań wobec 211 w III kw. 2016 r. Po wynikach ostatniego kwartału spółka "jest pewna", że do końca grudnia sprzeda ponad 1,3 tys. mieszkań, a co najmniej 925 odda mieszkańcom, poinformował dyrektor działu mieszkaniowego Waldemar Olbryk. >>>>

Dom Development

Dom Development sprzedał netto 1 081 lokali w III kw. 2017 r., czyli o 53% więcej r/r, a przekazał 553 lokale (+11% r/r). Po III kwartale spółka "z dużym optymizmem" oczekuje wyników całego roku i "mocnego rozpoczęcia" kolejnego, poinformował prezes Jarosław Szanajca.

Ronson Development

Ronson Development sprzedał 206 lokali w III kw. br., czyli o 12% więcej r/r i przekazał klientom klucze do 114 lokali wobec 234 przed rokiem, podała spółka. Zarząd ocenia, że spółka "jest na dobrej drodze" do zrealizowana, bądź przekroczenia planów sprzedażowych 800 mieszkań w całym roku oraz że przekaże ok. 500 mieszkań w ostatnim kwartale br. Narastająco, wciągu trzech kwartałów br. sprzedaż sięgnęła 645 lokali, co oznacza wzrost o 18% r/r. Przekazania narastająco sięgnęły 485 lokali w porównaniu z 510 w analogicznym okresie 2016 r.

ZE PAK

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin zamierza zwiększyć rezerwę rekultywacyjną, podała spółka. W ocenie zarządu, zwiększenie rezerwy będzie miało wpływ na skonsolidowane wyniki Grupy ZE PAK przez obniżenie wyniku brutto o ok. 46 mln zł, a wyniku netto o ok. 35 mln zł. >>>>

Mostostal Warszawa, Bogdanka

Sąd Arbitrażowy oddalił powództwo Mostostalu Warszawa oraz Acciona Construccion przeciwko Lubelskiemu Węglowi Bogdanka (LWB) o zapłatę kwoty 16,27 mln zł w całości i zasądził na rzecz LWB koszty postępowania sądowego w wysokości 1,43 mln zł, podał Mostostal. >>>>

Grupa Wojas

Przychody ze sprzedaży Grupy Wojas wyniosły 23,01 mln zł we wrześniu br. i były wyższe o 24,4% r/r, poinformowała spółka. >>>>

Vistula Group

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Vistula Group osiągnięte we wrześniu 2017 r. wzrosły r/r o około 18,6% do około 51 mln zł, poinformowała spółka. W okresie styczeń-wrzesień br. wartość przychodów ze sprzedaży wyniosła około 464,8 mln zł i była wyższa o około 13,2% r/r. >>>>

Vistal Gdynia

Vistal Gdynia otrzymał do Credit Agricole Bank Polska informację o wpłynięciu żądania Metrostav oddział w Polsce wypłaty kwoty 2,5 mln zł z wystawionej gwarancji bankowej zwrotu zaliczki, podała spółka. >>>>

Vistal Offshore, spółka zależna Vistalu Gdynia, otrzymała pismo od PKO Faktoring, zawierające oświadczenie o rozwiązaniu bez wypowiedzenia umowy faktoringu odwrotnego w związku z opóźnieniem się przez Vistal Offshore ze spłatą wymagalnego zadłużenia powyżej 14 dni, podała spółka.

Giełda

GPW zawiesiła obrót akcjami sześciu spółek za brak raportów półrocznych >>>>

Orbis

AccorHotels, właściciel Orbisu, podpisał umowę nabycia Gekko - grupy specjalizującej się w rozwiązaniach w zakresie dystrybucji hoteli na potrzeby osób podróżujących służbowo, podała spółka. Transakcja, w ramach której wartość Gekko została wyceniona na 100 mln euro, będzie mieć dodatni wpływ na wyniki finansowe AccorHotels poczynając od roku 2018. >>>>

Sygnity

Sygnity wystąpiło do sądu okręgowego w Warszawie o zapłatę kwoty ok. 48,6 mln zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie przeciwko Skarbowi Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ, zamawiający), podała spółka. >>>>

Robyg

Robyg zakontraktował 1 009 lokali w III kwartale 2017 r., podała spółka. "W związku z powyższym łączna liczba zakontraktowanych lokali od początku 2017 roku wyniosła 2 702" - czytamy także w komunikacie. Rok temu deweloper podał, że sprzedał w III kw. 2016 r. 736 lokali, a w okresie I-III kw. ub.r. - 2 111.

Gino Rossi

Sprzedaż Gino Rossi wzrosła we wrześniu br. o 20,1% r/r i wyniosła 16,5 mln zł, podała spółka.>>>>

Mercor

Po spotkaniu przedstawicieli Mercora z Assa Abloy MercorDoors ws. zarzucanego Mercorowi naruszenia zakazu konkurencji na szkodę spółek z Grupy Assa Abloy Mercor ocenia, że Assa Abloy nie przedstawiła żadnych faktów ani informacji, które uprawniałyby twierdzenia o naruszeniu przez Mercor zakazu, podała spółka. >>>>

Mabion

Mabion podpisał z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) umowę na dofinansowanie projektu pn. "Rozwój leku biotechnologicznego poprzez opracowanie innowacyjnego przeciwciała monoklonalnego podklasy IgG1 o obniżonej zawartości niekorzystnych glikoform względem leku referencyjnego - skierowanego przeciwko EGFR", podała spółka. Kwota dofinansowania wynosi ok. 28 mln zł. "Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac B+R, ukierunkowanych na opracowanie MabionEGFR - przeciwciała monoklonalnego o potencjale produktu leczniczego do stosowania we wskazaniach onkologicznych. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu sektorowego InnoNeuroPharm (konkurs 2/1.2/2017 POIR), finansowanego ze środków Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R" POIR 2014-2020" - czytamy w komunikacie. Koszt całkowity projektu wynosi około 40 mln zł, a wartość przyznanego dofinansowania wynosi około 28 mln zł. Czas trwania projektu zaplanowano na około pięć lat, podano także.