AmRest ma kredyt na 430 mln euro m.in. na spłatę wcześniejszych zobowiązańWarszawa, 06.10.2017 (ISBnews) - Spółki zależne od AmRest Holdings, AmRest Polska i AmRest Czechy, podpisały umowę kredytową z Bankiem Pekao, PKO BP i ING Bankiem Śląskim na 430 mln euro czyli ok. 1 848 mln zł, podała spółka. Środki pozyskane z kredytu zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań i na finansowanie rozwoju spółki oraz zarządzanie kapitałem obrotowym.

"Kredytodawcy udzielają kredytobiorcom kredytu łącznie w przybliżonej kwocie 430 mln euro, czyli około 1 848 mln zł, która może zostać powiększona o dodatkową kwotę około 145 mln euro, czyli około 623 mln zł po spełnieniu ustalonych przez strony warunków. Termin spłaty kredytu przypada na 30 września 2022 r." - czytamy w komunikacie.

Spółka wyjaśnia, że środki pozyskane z kredytu zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań wynikających z umowy kredytowej zawartej dnia 10 września 2013 r., na finansowanie rozwoju spółki oraz zarządzanie kapitałem obrotowym.

"Kwota kredytu obejmuje 4 transze: transza A w maksymalnej kwocie do 250 mln euro, transza B w maksymalnej kwocie do 300 mln zł, transza C w maksymalnej kwocie do 300 mln CZK oraz transza D udzielona w formie kredytu rewolwingowego, w kwocie do 450 mln zł. Dodatkowo umowa kredytowa obejmuje 2 transze kredytu, które mogą być przyznane przez kredytodawcę w okresie jej obowiązywania: transza E - 280 mln zł, która może być przeznaczona na spłatę polskich obligacji oraz transza F w wysokości 350 mln zł, która będzie mogła być wykorzystana na ogólne cele korporacyjne, w tym rozwój spółki" - czytamy także.

Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej z wyjątkiem części transzy A, która oprocentowana jest według stałej stopy procentowej.

"Zgodnie z postanowieniami umowy kredytowej AmRest zobowiązany jest do zachowania wskaźników płynności na uzgodnionych poziomach. W szczególności AmRest zobowiązuje się do nieprzekraczania poziomu 3,5 w przypadku stosunku długu netto do wartości zysku EBITDA. Stosunek wartości zysku EBITDA do kosztu odsetek ma pozostać na poziomie powyżej 3,5" - podano także.

AmRest Holdings SE jest największą niezależną firmą prowadzącą sieci restauracji w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka rozwija również działalność w Europie Zachodniej, Rosji, Chinach oraz Stanach Zjednoczonych. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.

(ISBnews)