KIR: 90% użytkowników e-bankowości uważa przelewy natychmiastowe za użyteczneWarszawa, 13.10.2017 (ISBnews) - Dziewięciu na dziesięciu ankietowanych użytkowników bankowości internetowej ocenia przelewy natychmiastowe jako użyteczną usługę, wynika z sondażu opracowanego przez Instytut ARC Rynek i Opinia na zlecenie KIR.

"Jak pokazuje badanie zrealizowane przez ARC Rynek i Opinia, znajomość przelewów natychmiastowych deklaruje 86% badanych. Jedna trzecia z nich dotychczas skorzystała z tej usługi przynajmniej raz. Z badania wynika, że odsetek osób posiadających jakiekolwiek doświadczenie z przelewami natychmiastowymi rośnie wraz z wykształceniem – osoby z wykształceniem wyższym stanowią w tym zakresie 60%. Biorąc natomiast pod uwagę miejsce zamieszkania, jest on najwyższy wśród osób żyjących w miastach z liczbą mieszkańców powyżej 500 tys. - 25% oraz w małych miejscowościach - do 10 tys. mieszkańców - 17%. Uwzględniając kryterium wieku, najwięcej osób, które chociaż raz w życiu zrealizowały przelew natychmiastowy, ma od 25 do 34 lat - 30% oraz od 35 do 44 lat - 27%" - czytamy w komunikacie.

Niemal 90% osób aktywnie korzystających z bankowości internetowej uważa, że przelewy natychmiastowe to użyteczna usługa. Wśród osób, które chociaż raz skorzystały z tej usługi, odsetek opinii pozytywnych wynosi 98%. W tej grupie respondentów, aż 78% zleciło realizację tej usługi kolejny raz. Ponadto większość, bo 58% użytkowników e-bankowości, którzy nie mają dostępu do przelewów natychmiastowych (lub nie wiedzą o tym, że mają), chciałoby, aby ich bank oferował tego typu rozwiązanie, podano również.

"To kolejne badanie, które potwierdza duże zapotrzebowanie na usługę przelewów natychmiastowych wśród klientów banków. Wniosek jest prosty: banki, które chcą skutecznie konkurować na rynku płatności, powinny posiadać taką usługę w swojej ofercie" - powiedział dyrektor linii biznesowej płatności natychmiastowe w KIR Grzegorz Leńkowski, cytowany w materiale.

Ankieterzy sprawdzili również, jak rozkłada się nastawienie do przelewów natychmiastowych wśród osób niemających do nich dostępu. Okazuje się, że chęć korzystania z usługi częściej deklarowały kobiety - 61%, mężczyźni - 39%. Najwięcej osób zainteresowanych szybkimi przelewami znalazło się w grupie wiekowej obejmującej 35-44 lat – 29%. Pozytywne nastawienie do tego rozwiązania ma związek również z wykształceniem badanych - im wyższe, tym więcej ankietowanych chciałoby skorzystać z przelewów natychmiastowych - 52% osób z wykształceniem wyższym i 32% ze średnim.

"Konsumenci coraz częściej doceniają użyteczność usługi pozwalającej przelewać pieniądze w czasie liczonym w sekundach, co niewątpliwie wpływa na jej rosnącą popularność. KIR liczy na dalszy wzrost popularności przelewów Express Elixir po niedawnym wdrożeniu ich w Narodowym Banku Polskim. Dzięki wejściu NBP do systemu, banki mogą oferować przelewy natychmiastowe m.in. do ZUS i na rachunki organów administracji celno-podatkowej, co niesie za sobą korzyści zarówno dla administracji, przedsiębiorstw, jak i osób fizycznych. Jednocześnie cieszy nas stale powiększający się zasięg usługi, której wdrożenie zapowiadają kolejne banki" - dodał Leńkowski.

Dowodem na rosnące zainteresowanie przelewami natychmiastowymi są statystyki transakcji zrealizowanych w systemie Express Elixir. W ciągu dziewięciu miesięcy tego roku w systemie Express Elixir zostało rozliczonych 3191,267 tys. przelewów natychmiastowych o wartości 11,510 mld zł. Są to rekordowe dane, ponieważ tylko do sierpnia zrealizowanych zostało więcej transakcji niż w całym 2016 roku, podano również.

Przelewy natychmiastowe umożliwiają przekazywanie pieniędzy pomiędzy rachunkami prowadzonymi w różnych bankach, w czasie liczonym w sekundach, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. System Express Elixir, obsługiwany przez KIR, średnio w miesiącu rozlicza około 382 tys. komunikatów o wartości około 1,39 mld zł.

KIR, powołany z inicjatywy Narodowego Banku Polskiego, Związku Banków Polskich i 16 banków komercyjnych w celu elektronizacji i profesjonalizacji rozliczeń międzybankowych w Polsce jest kluczowym elementem infrastruktury polskiego sektora bankowego. Za pośrednictwem prowadzonych przez KIR systemów rozliczeniowych Elixir, Express Elixir i Euro Elixir, obsługujących standardowe i natychmiastowe przelewy międzybankowe w złotych oraz krajowe i transgraniczne przelewy w euro, przetwarzanych jest ponad 1,7 mld transakcji rocznie.

(ISBnews)