Zdecydowana większość obywateli UE uważa, że członkostwo w UE jest obecnie dobre dla ich kraju (57 proc.). To wynik prawie na poziomie sprzed kryzysu finansowego. 47 proc. uważa, że ich głos liczy się w UE, co oznacza najlepszy wynik od wyborów europejskich w 2009 r.

"To pokazuje, że zaufanie do naszych instytucji i naszej pracy wciąż rośnie i że wychodzimy z kryzysu ostatnich lat. Oczywiście w niektórych obszarach poglądy różnią się w zależności od państwa członkowskiego. (...)Coraz częściej widzimy, że UE odgrywa istotną rolę w stawianiu czoła wielkim wyzwaniom i chroni przed powszechnymi zagrożeniami, takimi jak terroryzm, bezrobocie czy ubóstwo i wykluczenie” – powiedział szef PE Antonio Tajani. Jak dodał, wynik badania odbiera jako mandat dla Parlamentu Europejskiego do zwiększenia jego roli w kształtowaniu przyszłości Unii Europejskiej.

42 proc. obywateli odbiera Parlament Europejski neutralnie, 33 proc. pozytywnie (o osiem punktów procentowych więcej niż w marcu). Udział w negatywnym obrazie spadł o siedem punktów, do 21 proc. Ponad połowa respondentów (55 proc.) wyraziła zainteresowanie wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. 47 proc. uważa, że Parlament Europejski powinien odgrywać większą rolę w przyszłości.

Obywatele Europy wyraźnie oczekują, że UE pomoże im w ochronie przed niektórymi zagrożeniami. Na pytanie, z jakimi zagrożeniami, wymienili terroryzm (58 proc.), bezrobocie (43 proc.), ubóstwo i wykluczenie (42 proc.) oraz niekontrolowaną migrację (3 proc.).

Mniej niż jedna czwarta odnosi się do zmian klimatycznych (23 proc.), radykalizmu religijnego (23 proc.), zorganizowanej przestępczości (22 proc.), konfliktu zbrojnego (21 proc.), ekstremizmu politycznego (20 proc.), rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych (10 proc.), cyberataków, dumpingu socjalnego i zagrożeń dla prywatności danych (po 9 proc. każdy czynnik).

Obywatele oczekują, że UE zagwarantuje podstawowe prawa (44 proc.), swobodę podróżowania, pracy i studiowania w całej UE (36 proc.), prawa pracownicze (34 proc.), odpowiednie emerytury (34 proc.) i dobrą sytuację gospodarczą (33 proc.). Oczekują, że Parlament Europejski w szczególności będzie bronił praw człowieka (56 proc.), wolności słowa (34 proc.) i równości mężczyzn i kobiet (32 proc.).

Mieszkańcy UE oczekują też od Parlamentu Europejskiego wsparcia działań przeciwko ubóstwu i wykluczeniu (41 proc.), terroryzmowi (41 proc.) i bezrobociu wśród młodzieży (31 proc.).

Badanie przeprowadzono we wrześniu i październiku 2017 r. na podstawie wywiadów z 27 881 Europejczykami w wieku 15 lat lub więcej w 28 państwach członkowskich UE.

>>> Czytaj też: Tusk: Nie widzę przyszłości dla projektu relokacji uchodźców. Ten konflikt trzeba wreszcie zakończyć