Surowiec Jednostka Data Cena 1D 1M YTD 1Y
METALE
Miedź spot USD/t 2017-10-18 6949,00 -0,7% 7,3% 25,8% 49,1%
Miedź 3M USD/t 2017-10-18 6990,00 -0,5% 7,1% 26,3% 49,3%
Ołów spot USD/t 2017-10-18 2506,75 1,3% 6,0% 25,4% 27,9%
Ołów 3M USD/t 2017-10-18 2522,00 1,2% 5,5% 25,1% 27,8%
Aluminium spot USD/t 2017-10-18 2101,50 -0,7% 2,0% 23,3% 28,8%
Aluminium 3M USD/t 2017-10-18 2121,00 -0,9% 1,5% 25,3% 29,2%
Cyna spot USD/t 2017-10-18 20160,00 -1,3% -3,3% -4,9% 2,4%
Cyna 3M USD/t 2017-10-18 20080,00 -1,3% -3,0% -4,9% 2,3%
Nikiel spot USD/t 2017-10-18 11586,00 -1,0% 3,8% 16,3% 11,8%
Nikiel 3M USD/t 2017-10-18 11650,00 -1,0% 3,7% 16,3% 11,9%
Cynk spot USD/t 2017-10-18 3179,00 2,2% 1,6% 24,3% 40,0%
Cynk 3M USD/t 2017-10-18 3121,00 1,2% 0,7% 21,2% 36,6%
WĘGIEL
Australijski węgiel koksujacy USD/t 2017-10-17 181,50 0,0% -12,5% -19,7% -22,0%
Węgiel energetyczny ARA 1Y USD/t 2017-10-18 85,80 1,7% 5,0% 22,1% 22,6%
PALIWA
Benzyna bezołowiowa 98 USD/t 2017-10-18 631,25 -0,1% -3,9% 1,8% 7,1%
Benzyna bezołowiowa 95 USD/t 2017-10-18 585,25 -0,1% -4,1% 2,0% 7,7%
Paliwo lotnicze USD/t 2017-10-18 541,00 0,3% 5,2% 3,9% 11,3%
Olej napędowy 0,1 proc. USD/t 2017-10-18 503,75 -0,3% -1,1% 2,5% 10,6%
Olej reduk. 1 proc. USD/t 2017-10-18 321,25 0,0% 3,1% 1,6% 17,4%
Olej reduk. 3,5 proc. USD/t 2017-10-18 316,25 0,0% 0,6% 2,7% 23,1%

(PAP Biznes)