W październiku ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się na poziomie plus 4,6 wobec plus 6,3 w sierpniu.

Z informacji GUS wynika, że w październiku oceny dotyczące portfela zamówień i produkcji są pozytywne, nieco lepsze od zgłaszanych przed miesiącem.

"Odpowiednie prognozy są mniej korzystne od formułowanych we wrześniu. Sytuacja finansowa oceniana jest nieznacznie negatywnie, jej przewidywania wskazują na możliwość niewielkiej poprawy w najbliższych trzech miesiącach, choć mniejszej niż zapowiadano we wrześniu. Opóźnienia płatności za sprzedane produkty rosną, podobnie jak przed miesiącem. Stan zapasów wyrobów gotowych uznawany jest przez przedsiębiorców za wystarczający w stosunku do zapotrzebowania" - napisano w komentarzu.

Badani przewidują niewielki wzrost zatrudnienia, mniejszy od planowanego we wrześniu.

Dyrektorzy przedsiębiorstw zapowiadają, że ceny wyrobów przemysłowych mogą rosnąć, podobnie jak prognozowano przed miesiącem. (PAP Biznes)