Zysk netto Kernel Holding spadł r: r do 176,24 mln USD w r.fin. 2016: 2017Warszawa, 23.10.2017 (ISBnews) - Kernel Holding odnotował 176,24 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku finansowym 2016/2017 (do 30 czerwca 2017) wobec 225,15 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 265,04 mln USD wobec 287,19 mln USD zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 319,2 mln USD wobec 346,4 mln USD rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 168,93 mln USD w r.fin. 2016/2017 wobec 1 988,52 mln USD rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w r.fin. 2016/2017 wyniosła 6,76 mln USD wobec 11,75 mln USD zysku rok wcześniej.

Kernel Holding to producent spożywczy działający na Ukrainie. Jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)