Nominalnie dług sektora wyniósł 1 016,02 mld zł w II kw. 2017 r. Odpowiednio w I kw. 2017 r. i II kw. 2016 r. dług wyniósł: 1 013,07 mld zł i 977,85 mld zł.

Unijnymi liderami pod względem zadłużenia są Grecja (175 proc. PKB), Włochy (134,7 proc.) oraz Portugalia (132,1 proc.).

Z kolei najniższym zadłużeniem mogą się pochwalić Estonia (8,9 proc.), Luksemburg (23,4 proc.) oraz Bułgaria (27,3 proc.).

Wczoraj Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2016 roku ukształtował się na poziomie 45 870 mln zł, co stanowi 2,5% PKB, natomiast dług sektora wyniósł 1 006 284 mln zł, tj. 54,1% PKB

>>> Czytaj też: Kolejny spadek bezrobocia. GUS podał dane za wrzesień