"Skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł około 2 960 mln zł (czyli 1,58 zł na akcję)" - czytamy w komunikacie.

Rok temu zysk netto w tym ujęciu wyniósł 1 202 mln zł, podał rzecznik PGE Maciej Szczepaniuk na Twitterze. Zysk na akcję wyniósł wówczas 0,64 zł.

Skonsolidowany zysk EBITDA po 9 miesiącach 2017 roku wyniósł około 6 108 mln zł (wobec 4 786 mln zł rok wcześniej, jak podał rzecznik), w tym:

EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna: 3 401 mln zł (wobec odpowiednio: 2 446 mln zł),

EBITDA segmentu Dystrybucja: 1 807 mln zł (wobec odpowiednio: 1 685 mln zł),

EBITDA segmentu Obrót: 614 mln zł (wobec odpowiednio: 320 mln zł),

EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna: 239 mln zł (wobec odpowiednio: 256 mln zł), podano także.

"Prezentowany powyżej skonsolidowany wynik EBITDA zawiera przychody z tytułu rekompensat KDT w wysokości 1 280 mln zł (w tym 1 211 mln zł z tytułu korekty końcowej)" - czytamy dalej w komunikacie.

W okresie 9 miesięcy 2017 r. nakłady inwestycyjne wyniosły około 4 193 mln zł. Szacunkowe zadłużenie netto na dzień 30 września 2017 r. wyniosło około 4 276 mln zł, podało także PGE.

Spółka zastrzegła, że prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej PGE jest nadal w trakcie przygotowywania. Publikacja skonsolidowanego raportu za 9 miesięcy 2017 r. nastąpi 7 listopada 2017 r.

Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz ok. 12-proc. w OZE. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)