Budimex: Utrzymanie zyskowności z III kw. może okazać się niemożliwe w kolejnychWarszawa, 25.10.2017 (ISBnews) - Zarząd Budimeksu ocenia, że ze względu na presję cenową ze strony podwykonawców oraz wzrost płac i cen materiałów utrzymanie poziomu zyskowności z III kwartału może okazać się niemożliwe w kolejnych okresach, poinformował prezes Dariusz Blocher.

"W ciągu trzech kwartałów 2017 Grupa Budimex wypracowała bardzo dobre wyniki, poprawiając je w odniesieniu do roku poprzedniego na każdym poziomie: marży brutto, wyniku operacyjnego i wyniku netto o odpowiednio 17%, 38% i 34%. Wysoka rentowność wynikała przede wszystkim z rozliczenia kończących się kontraktów infrastrukturalnych podpisanych 2-3 lata temu. Jednak ze względu na rosnącą presję cenową ze strony podwykonawców oraz istotny wzrost płac i cen materiałów w budownictwie utrzymanie porównywalnego poziomu zyskowności w kolejnych kwartałach może okazać się niemożliwe" - napisał Blocher w komentarzu do wyników za III kw. br.

Budimex odnotował 142,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 105,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 177,14 mln zł wobec 130,75 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 831,59 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 1 689,31 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 337,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 251,09 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 4 553,36 mln zł w porównaniu z 4 119,01 mln zł rok wcześniej.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2016 r. Budimex miał 5,57 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)