"Mają to być ludzie, którzy nie boją się wyzwań i chcą ciężko pracować. Jestem pewny, że znajdziemy odpowiednie osoby, czekamy na ich zgłoszenia" - dodał w środę Tomala.

Resort poszukuje ekspertów ds. analiz ekonomicznych nieruchomości, analiz rynku nieruchomości, infrastruktury nieruchomości, inspekcji nieruchomości oraz obsługi prawnej nieruchomości. Ponadto, poszukiwani są specjaliści ds. kadrowo-płacowych, księgowości oraz zamówień publicznych.

Poszukiwani są też: główny księgowy, pracownik sekretariatu oraz radca prawny.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa poinformowało, że CV i listy motywacyjne można przesyłać na e-adres nabory@kzn.gov.pl. Wszystkie ogłoszenia znajdują się w biuletynie informacji publicznej KZN (kzn.bip.gov.pl), a także w zakładce KZN na stronie internetowej resortu.

Ustawa o KZN weszła w życie 11 września br. Dzięki niej powstanie tzw. bank ziemi, który będzie gospodarował nieruchomościami Skarbu Państwa.

Grunty, które wejdą do KZN, zostaną przeznaczone pod budowę mieszkań o atrakcyjnym czynszu w formule najmu lub najmu z opcją dojścia do własności. Czynsz będzie ustalany na podstawie rozporządzenia wydawanego co roku przez Radę Ministrów. KZN będzie także realizował wiele innych zadań związanych z ochroną praw najemców.

Od 22 września br. obowiązuje rozporządzenie ministra infrastruktury i budownictwa w sprawie wykazów nieruchomości, które trafią do KZN. Wykazy sporządzane przez m.in. Lasy Państwowe, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa czy Agencję Mienia Wojskowego będą trafiały bezpośrednio do prezesa KZN. Z kolei, wykazy sporządzone przez starostów czy prezydentów miast najpierw będą podlegały weryfikacji u wojewody. W związku z tym do prezesa KZN trafią najwcześniej 10 grudnia 2017 r.

Zakłada się, że pierwsze budynki mieszkalne w programie Mieszkanie plus na gruntach Skarbu Państwa, włączonych do Krajowego Zasobu Nieruchomości, powstaną w 2019 roku, ale nie wyklucza się możliwości wcześniejszej ich realizacji. (PAP)

autor: Katarzyna Fiuk

edytor: Anna Mackiewicz