W kuluarowych rozmowach pojawiają się nazwiska nowych ministrów: Jerzego Kwiecińskiego, Pawła Szefernakera i Krzysztofa Szczerskiego. Wraz z przetasowaniami powrócił również pomysł powołania ministerstwa ochrony państwa (MOP) na czele z Mariuszem Kamińskim oraz przeprowadzenia głębokich korekt w służbach specjalnych. Łącznie z wariantem osłabienia szefa MON Antoniego Macierewicza przez odebranie mu dwóch agencji – Służby Kontrwywiadu i Służby Wywiadu Wojskowego i włączenie ich do nowo powstałego resortu.

Nowi ministrowie?

Paweł Szefernaker sekretarz stanu w kancelarii prezesa rady ministrów potencjalny to kandydat na szefa resortu cyfryzacji.

Krzysztof Szczerski sekretarz stanu, szef gabinetu Prezydenta RP brany jest pod uwagę do objęcia teki ministra spraw zagranicznych.

Mariusz Kamiński minister koordynator ds. służb specjalnych - niewykluczone, że to on zostanie pierwszym szefem resortu ochrony państwa.

>>> CAŁY TEKST W CZWARTKOWYM WYDANIU "DZIENNIKA GAZETY PRAWNEJ"