Zysk netto KSG Agro wzrósł r: r do 6,3 mln USD w I-III kw. 2017 r.Warszawa, 15.11.2017 (ISBnews) - KSG Agro odnotowało 6,3 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I-III kw. 2017 r. wobec 1,89 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 10,69 mln USD wobec 8,23 mln USD zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 17,23 mln USD w I-III kw. 2017 r. wobec 15,09 mln USD rok wcześniej.

KSG Agro S.A. jest zintegrowanym pionowo holdingiem prowadzącym działalność w niemal każdym segmencie rynku rolnego, w tym w sektorze produkcji, magazynowania, przetwarzania i sprzedaży produktów rolnych. Spółka rozwija hodowlę zwierząt oraz rozpoczęła produkcję biopaliw. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

(ISBnews)