Zysk netto Protektora wzrósł r: r do 0,61 mln zł w III kw. 2017 r.Warszawa, 15.11.2017 (ISBnews) - Protektor odnotował 0,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 0,21 mln zł zysku po przekształceniu rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 1,95 mln zł wobec 0,62 mln zł zysku po przekształceniu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 29,91 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 29,12 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 2,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2,78 mln zł zysku po przekształceniu rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 85,48 mln zł w porównaniu z 83,76 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniosła 3,42 mln zł wobec 3,11 mln zł straty rok wcześniej.

Protektor jest jednym z największych w Europie producentów i dystrybutorów obuwia ochronnego, militarnego oraz specjalistycznego o wysokiej klasie bezpieczeństwa. Prowadzi działalność za pośrednictwem trzech zakładów produkujących obuwie: jednego w Polsce oraz dwóch w Mołdawii. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

(ISBnews)