Zysk operacyjny wyniósł 8,27 mln zł wobec 5,36 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 53,66 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 47,8 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 11,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 8,32 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 143,33 mln zł w porównaniu z 133,8 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 9,02 mln zł wobec 5,79 mln zł zysku rok wcześniej.

Przedmiotem działalności spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Ulma Construccion Polska jest dzierżawa i sprzedaż systemów deskowań (systemów szalunkowych) i rusztowań na potrzeby budownictwa kubaturowego oraz inżynieryjnego, wykonywanie prac konserwacyjnych oraz projektów zastosowań tych systemów, a także produkcja remonty systemów deskowań i innych akcesoriów używanych przy montowaniu systemów szalunkowych.

(ISBnews)