Zysk operacyjny wyniósł 1,2 mln zł wobec 2,26 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży i inwestycji sięgnęły 28,2 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 28,1 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 0,49 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 4,34 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży i inwestycji w wysokości 87,49 mln zł w porównaniu z 89,77 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 9,89 mln zł wobec 2,63 mln zł straty rok wcześniej.

KCI S.A. jest spółką giełdową tworzącą grupę kapitałową, której działalność skoncentrowana jest w dwóch obszarach: w segmencie nieruchomościowym, opartym o posiadane kompleksy przy ul. Romanowicza oraz ul. Wrocławskiej w Krakowie, oraz w segmencie medialnym, zbudowanym wokół tytułów prasowych, takich jak "Rzeczpospolita" i "Gazeta Giełdy Parkiet".

(ISBnews)