Zysk netto TIM to 1,07 mln zł w III kw. 2017 r. wobec straty rok wcześniej


Warszawa, 17.11.2017 (ISBnews) - TIM odnotował 1,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 1,61 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 1,81 mln zł wobec 1,35 mln zł straty rok wcześniej.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 186,52 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 174,52 mln zł rok wcześniej.
W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 2,15 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 3,83 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 515,1 mln zł w porównaniu z 484,97 mln zł rok wcześniej.
"Po trzech kwartałach 2017 r. przychody ze sprzedaży w grupy kapitałowej TIM SA wyniosły 515 mln zł i były wyższe o 6,2% r/r. W przychodach tych największy, blisko 92-procentowy udział miały przychody TIM SA. Co dla nas szczególnie istotne, zarówno na poziomie skonsolidowanym, jak i jednostkowym zostały osiągnięte istotne pozytywne przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej - odpowiednio 4,3 mln zł na poziomie GK TIM oraz 5,3 mln zł na poziomie TIM SA" - czytamy w raporcie.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 0,97 mln zł wobec 5,17 mln zł zysku rok wcześniej.
TIM jest największym dystrybutorem materiałów elektrotechnicznych w Polsce. Spółka powstała w 1987 r. we Wrocławiu, od 1998 roku jest notowana na GPW.
(ISBnews)