"Syndyk masy upadłości Alma Market informuje, iż w dniu 21 listopada 2017 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości dłużnika Alma Market Spółki Akcyjnej oraz zatwierdzeniu warunków sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa dłużnika określając cenę sprzedaży na kwotę 94 000000 zł netto oraz nabywcę Immomok spółkę ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie" - czytamy w komunikacie.

W połowie lipca br. Alma Market w uzupełnieniu wniosku o ogłoszenie upadłości, złożyła do Sądu Rejonowego dla Krakowa wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) na rzecz IMMOMOK za cenę 94 mln zł netto, płatną w całości przy zawarciu umowy sprzedaży.

Na początku lipca br. PKO Bank Polski oraz spółka Benus złożyli - jako wierzyciele - uproszczone wnioski o ogłoszenie upadłości Alma Market.

Alma Market zadebiutowała na GPW w 1994 r.

>>> Polecamy: LPP kontynuuje zagraniczną ekspansję. Teraz pora na Kazachstan