"Przeciętne miesięczne wynagrodzenie ogółem brutto wyniosło 4346,76 zł. Mężczyźni osiągnęli przeciętne wynagrodzenie o 8,3 proc. wyższe od średniego w skali kraju (tj. wyższe o 358,87 zł), a kobiety niższe o 8,6 proc. (czyli niższe o 375,63 zł). Oznacza to więc, że przeciętne wynagrodzenie mężczyzn było o 18,5 proc. (o 734,5 zł) wyższe od przeciętnego wynagrodzenia kobiet" - czytamy w raporcie.

Pracownicy otrzymujący miesięczne wynagrodzenie ogółem brutto mniejsze lub równe przeciętnemu wynagrodzeniu miesięcznemu w gospodarce narodowej (tzn. ≤ 4346,76 zł) stanowili 66,2 proc. ogółu pracowników, czytamy dalej.

Najczęstsze wynagrodzenie ogółem brutto otrzymywane w tym okresie wyniosło 2074,03 zł, zaś przeciętne godzinowe wynagrodzenie ogółem brutto wyniosło 26,37 zł.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto według "wielkich" grup zawodów w październiku 2016 r.

>>> Czytaj też: Przywilej czy przymus? W Polsce wolność wyboru w korzystaniu z urlopów rodzicielskich to fikcja