Zysk netto Coliana spadł r: r do 9,06 mln zł w III kw. 2017 r.


Warszawa, 30.11.2017 (ISBnews) - Colian Holding odnotował 9,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 15,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 11,52 mln zł wobec 14,63 mln zł zysku rok wcześniej.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 228,87 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 235,51 mln zł rok wcześniej.
W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 31,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 34,14 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 684,34 mln zł w porównaniu z 680,02 mln zł rok wcześniej.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 15,08 mln zł wobec 83,71 mln zł zysku rok wcześniej.
Grupa kapitałowa Colian Holding S.A. osiągnęła pozycję jednego z największych producentów na polskim rynku słodyczy, dzięki akwizycjom i rozbudowie portfolio marek. Zdobyła również silną pozycję na rynku przypraw oraz napojów. Spółka jest notowana na GPW od 1995 r.
(ISBnews)