Surowiec Jednostka Data Cena 1D 1M YTD 1Y
METALE
Miedź spot USD/t 2017-11-30 6735,00 0,1% -1,2% 21,9% 15,9%
Miedź 3M USD/t 2017-11-30 6762,00 0,0% -1,1% 22,2% 16,1%
Ołów spot USD/t 2017-11-30 2470,50 1,8% 2,8% 23,6% 5,1%
Ołów 3M USD/t 2017-11-30 2470,00 1,4% 2,3% 22,5% 4,4%
Aluminium spot USD/t 2017-11-30 2034,00 -0,9% -5,0% 19,4% 17,5%
Aluminium 3M USD/t 2017-11-30 2048,00 -1,0% -5,2% 21,0% 18,2%
Cyna spot USD/t 2017-11-30 19690,00 0,6% 0,9% -7,1% -7,6%
Cyna 3M USD/t 2017-11-30 19620,00 0,5% 1,3% -7,1% -6,8%
Nikiel spot USD/t 2017-11-30 11050,00 -3,6% -9,8% 10,9% -1,3%
Nikiel 3M USD/t 2017-11-30 11110,00 -3,6% -9,6% 10,9% -1,2%
Cynk spot USD/t 2017-11-30 3177,25 -0,1% -4,4% 24,2% 18,2%
Cynk 3M USD/t 2017-11-30 3156,00 0,0% -3,3% 22,5% 16,8%
WĘGIEL
Australijski węgiel koksujacy USD/t 2017-11-30 211,30 0,7% 18,7% -6,5% -31,6%
Węgiel energetyczny ARA 1Y USD/t 2017-11-30 85,00 0,5% -0,1% 23,6% 26,9%
PALIWA
Benzyna bezołowiowa 98 USD/t 2017-11-30 676,25 -0,8% 1,8% 9,1% 24,1%
Benzyna bezołowiowa 95 USD/t 2017-11-30 630,25 -0,8% 1,9% 9,8% 26,3%
Paliwo lotnicze USD/t 2017-11-30 589,50 -0,7% 1,9% 12,3% 23,8%
Olej napędowy 0,1 proc. USD/t 2017-11-30 548,75 -0,9% 4,1% 11,9% 25,7%
Olej reduk. 1 proc. USD/t 2017-11-30 346,25 1,0% 4,1% 9,5% 25,1%
Olej reduk. 3,5 proc. USD/t 2017-11-30 340,00 0,0% 1,9% 10,4% 26,5%

(PAP Biznes)