Zysk netto ogółem przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł  4,35 mln zł wobec 3,2 mln zł rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 7,4 mln zł wobec 4,85 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 87,8 mln zł w II kw. wobec 72,74 mln zł rok wcześniej.

"W  II kwartale roku 2017/2018 widoczne są pierwsze, znaczące efekty inwestycji m.in. w reorganizację produkcji, zwiększenie mocy, R&D. Krótszy czas produkcji pozwolił nam na pozyskiwanie znacznie większej liczby zamówień. Warto podkreślić, że tak wysokie, dwucyfrowe dynamiki zdobywania kontraktów odnotowaliśmy jeszcze przed pełnym wdrożeniem trzech, strategicznych nowości produktowych. Jednocześnie wyniki, zgodnie z biznesplanem, są obciążone kosztami związanymi z rozwojem tych trzech nowych produktów. Docelowo, wraz ze stopniowym zwiększaniem wolumenów produkcji, nasze innowacje będą wspierać dalszą ekspansję w Polsce i za granicą. Wszystkie trzy nowości są już w produkcji i ofercie, przy czym sprzedaż klap oddymiających uruchomiliśmy już po zakończeniu I półrocza 2017/2018" - powiedział prezes Krzysztof Krempeć, cytowany w komunikacie. 

W okresie I-II kw.  r.fin. 2017/2018 spółka miała 7,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 6,14 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 164,09 mln zł w porównaniu z 133,45 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-II kw. r.fin. 2017/2018 wyniósł 5,43 mln zł wobec 3,3 mln zł zysku rok wcześniej.

"W tym roku obrotowym planujemy znacznie mniejsze inwestycje niż rok wcześniej. Są one jednak konieczne, by w pełni wykorzystać potencjał wprowadzanych nowości, zwiększać wolumeny produkcji i sprzedaży. Widzimy dobre perspektywy rozwoju na rynkach, na których Grupa jest już obecna jak i na rynkach Bliskiego Wschodu czy Azji. Zrealizowane inwestycje w produkcję i rozbudowę oferty mają na celu zwiększenie skali działalności Grupy, wzmocnienie dywersyfikacji produktowej i geograficznej, dalszą poprawę marżowości. Stopniowy wzrost marż odnotowaliśmy w II kwartale 2017/2018" - dodał Krempeć.

Grupa Mercor celuje w ugruntowanie pozycji lidera w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz umacnianie swojej pozycji jednego z głównych europejskich graczy na rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)