Odsetek przedsiębiorstw planujących pozostawienie zatrudnienia na obecnym poziomie w ciągu najbliższych 6 miesięcy wzrósł w ciągu kwartału z 50 proc. do 58 proc. Wzrost liczby etatów zatrudnienia planuje 31 proc. firm (wobec 40 proc. w sierpniu), a spadek 7 proc. (wobec 6 proc.).

Badanie wskazuje również, że oceny przyszłej koniunktury w gospodarce się poprawiają. W ciągu najbliższych 6 miesięcy, 44 proc. firm spodziewa się stagnacji w polskiej gospodarce (45 proc. kwartał temu), 30 proc. wzrostu (27 proc. kwartał temu), zaś 9 proc. recesji (14 proc. kwartał temu).

Badanie przeprowadzono w dn. 11 października - 10 listopada 2017 r. na próbie 1000 firm.