Torpol: Aktywo na podatek odroczony obniży wynik o 5,26 mln złWarszawa, 05.12.2017 (ISBnews) - Torpol zdecydował o spisaniu aktywa na podatek odroczony dotyczącego wyodrębnionego znaku towarowego, co wpłynie na obniżenie jednostkowego i skonsolidowanego wyniku finansowego o 5,26 mln zł, podała spółka.

"Po szczegółowej analizie skutków prawnych i podatkowych nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podjęta została uchwała, na podstawie której zarząd spółki dokonał spisania aktywa na podatek odroczony dotyczącego wyodrębnionego znaku towarowego" - czytamy w komunikacie.

W związku ze zmienionymi przepisami kwota amortyzacji znaku towarowego powyżej wartości uzyskanego przychodu ze zbycia znaku towarowego nie będzie mogła być zaliczona do kosztów podatkowych, wyjaśniono.

"Mając na uwadze powyższe, zarząd spółki podjął decyzję o spisaniu aktywa na podatek odroczony dotyczącego wyodrębnionego znaku towarowego w kwocie 5 264 tys. zł według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku. Powyższe zdarzenie o charakterze jednorazowym wpłynie na obniżenie jednostkowego i skonsolidowanego wyniku finansowego oraz wartości aktywów z tytułu podatku odroczonego o kwotę 5 264 tys. zł" - czytamy dalej.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 770 mln zł w 2016 r.

(ISBnews)