Surowiec Jednostka Data Cena 1D 1M YTD 1Y
METALE
Miedź spot USD/t 2017-12-06 6517,50 0,1% -6,0% 18,0% 10,9%
Miedź 3M USD/t 2017-12-06 6550,00 0,1% -6,0% 18,3% 11,3%
Ołów spot USD/t 2017-12-06 2508,50 0,3% 0,2% 25,5% 8,0%
Ołów 3M USD/t 2017-12-06 2507,00 0,3% -0,1% 24,3% 7,3%
Aluminium spot USD/t 2017-12-06 2002,00 -1,6% -6,9% 17,5% 17,0%
Aluminium 3M USD/t 2017-12-06 2019,00 -1,6% -7,0% 19,3% 18,1%
Cyna spot USD/t 2017-12-06 19555,00 -0,1% -0,1% -7,8% -8,2%
Cyna 3M USD/t 2017-12-06 19480,00 -0,2% 0,2% -7,8% -7,8%
Nikiel spot USD/t 2017-12-06 10749,00 -0,5% -16,5% 7,9% -7,1%
Nikiel 3M USD/t 2017-12-06 10805,00 -0,6% -16,4% 7,8% -6,9%
Cynk spot USD/t 2017-12-06 3099,50 -1,0% -5,0% 21,2% 11,4%
Cynk 3M USD/t 2017-12-06 3085,00 -0,9% -4,5% 19,8% 10,2%
WĘGIEL
Australijski węgiel koksujacy USD/t 2017-12-06 231,70 4,5% 28,9% 2,5% -22,6%
Węgiel energetyczny ARA 1Y USD/t 2017-12-06 85,75 -0,3% -0,9% 24,6% 39,4%
PALIWA
Benzyna bezołowiowa 98 USD/t 2017-12-06 666,00 -0,6% -4,5% 7,4% 13,6%
Benzyna bezołowiowa 95 USD/t 2017-12-06 620,00 -0,7% -4,8% 8,0% 14,8%
Paliwo lotnicze USD/t 2017-12-06 577,91 -1,6% -3,4% 10,1% 16,0%
Olej napędowy 0,1 proc. USD/t 2017-12-06 534,46 -1,8% -3,0% 9,0% 15,2%
Olej reduk. 1 proc. USD/t 2017-12-06 332,00 -2,9% -7,5% 5,0% 12,3%
Olej reduk. 3,5 proc. USD/t 2017-12-06 329,00 -3,2% -7,8% 6,8% 14,6%

(PAP Biznes)