Surowiec Jednostka Data Cena 1D 1M YTD 1Y
METALE
Miedź spot USD/t 2017-12-12 6626,50 -0,1% -1,9% 20,0% 15,2%
Miedź 3M USD/t 2017-12-12 6663,00 -0,1% -1,8% 20,4% 15,5%
Ołów spot USD/t 2017-12-12 2520,25 1,0% 0,2% 26,0% 7,7%
Ołów 3M USD/t 2017-12-12 2517,00 1,2% -0,1% 24,8% 7,0%
Aluminium spot USD/t 2017-12-12 1994,50 -0,3% -4,3% 17,0% 14,9%
Aluminium 3M USD/t 2017-12-12 2016,00 -0,3% -4,0% 19,1% 16,5%
Cyna spot USD/t 2017-12-12 19232,00 -1,3% -1,5% -9,3% -9,1%
Cyna 3M USD/t 2017-12-12 19165,00 -1,2% -1,3% -9,3% -8,8%
Nikiel spot USD/t 2017-12-12 11009,00 -1,5% -8,7% 10,5% -2,2%
Nikiel 3M USD/t 2017-12-12 11070,00 -1,5% -8,6% 10,5% -2,0%
Cynk spot USD/t 2017-12-12 3154,00 0,8% -3,5% 23,3% 16,2%
Cynk 3M USD/t 2017-12-12 3157,00 1,0% -1,9% 22,6% 15,6%
WĘGIEL
Australijski węgiel koksujacy USD/t 2017-12-12 236,20 0,0% 25,9% 4,5% -13,9%
Węgiel energetyczny ARA 1Y USD/t 2017-12-12 90,00 1,8% 5,6% 28,1% 37,9%
PALIWA
Benzyna bezołowiowa 98 USD/t 2017-12-12 681,25 0,4% -3,4% 9,9% 14,1%
Benzyna bezołowiowa 95 USD/t 2017-12-12 635,25 0,4% -3,6% 10,7% 15,3%
Paliwo lotnicze USD/t 2017-12-12 603,20 -0,1% 0,3% 14,9% 17,1%
Olej napędowy 0,1 proc. USD/t 2017-12-12 563,75 0,0% 1,7% 15,0% 17,3%
Olej reduk. 1 proc. USD/t 2017-12-12 337,50 -1,7% -6,3% 6,7% 10,9%
Olej reduk. 3,5 proc. USD/t 2017-12-12 338,00 -1,3% -5,3% 9,7% 14,0%

(PAP Biznes)