Warszawa, 13.12.2017 (ISBnews) - Bioton - po uzyskaniu zgodny rady nadzorczej - podjął decyzję o rozpoczęciu działań związanych z dalszą inwestycją w spółkę zależną SciGen Ltd. z siedzibą w Singapurze, mających na celu pozyskanie inwestora, podał Bioton.
Bioton chce znaleźć inwestora, który "za umówionym wynagrodzeniem nabyłby zaangażowanie emitenta w SciGen, połączone z przejęciem przez emitenta od SciGen praw do licencji zezwalającej na obrót produktami leczniczymi w postaci rekombinowanej insuliny ludzkiej oraz nabyciem od SciGen znaków towarowych 'Scilin'", podano w komunikacie.
Na początku grudnia Bioton zdecydował się na dokonanie odpisu aktualizującego wycenę zaangażowania w spółce zależnej SciGen na skutek otrzymania od KPMG Advisory raportów z oszacowania wartości godziwej akcji oraz należącej do SciGen licencji na obrót produktami leczniczymi w postaci rekombinowanej insuliny ludzkiej. Wartość odpisów z tytułu utraty wartości inwestycji w SciGen wyniosła 52,4 mln USD.
Bioton to polska spółka biotechnologiczna zajmująca się produkcją leków. Założona w 1989 roku, od sierpnia 2004 r. działa jako spółka akcyjna, od 16 marca 2005 r. notowana jest na warszawskiej giełdzie.
(ISBnews)