Surowiec Jednostka Data Cena 1D 1M YTD 1Y
METALE
Miedź spot USD/t 2017-12-13 6691,75 1,0% -2,5% 21,2% 17,9%
Miedź 3M USD/t 2017-12-13 6729,00 1,0% -2,4% 21,6% 18,3%
Ołów spot USD/t 2017-12-13 2531,75 0,5% 0,7% 26,6% 9,6%
Ołów 3M USD/t 2017-12-13 2525,00 0,3% 0,1% 25,2% 8,7%
Aluminium spot USD/t 2017-12-13 1988,75 -0,3% -4,8% 16,7% 13,8%
Aluminium 3M USD/t 2017-12-13 2009,00 -0,3% -4,7% 18,7% 15,4%
Cyna spot USD/t 2017-12-13 18848,00 -2,0% -3,9% -11,1% -12,1%
Cyna 3M USD/t 2017-12-13 18800,00 -1,9% -3,6% -11,0% -11,8%
Nikiel spot USD/t 2017-12-13 11039,00 0,3% -11,2% 10,8% -2,6%
Nikiel 3M USD/t 2017-12-13 11095,00 0,2% -11,2% 10,7% -2,6%
Cynk spot USD/t 2017-12-13 3152,50 0,0% -2,8% 23,3% 17,3%
Cynk 3M USD/t 2017-12-13 3153,00 -0,1% -1,9% 22,4% 16,6%
WĘGIEL
Australijski węgiel koksujacy USD/t 2017-12-13 236,10 0,0% 25,9% 4,5% -10,1%
Węgiel energetyczny ARA 1Y USD/t 2017-12-13 89,50 -0,6% 3,7% 27,4% 37,7%
PALIWA
Benzyna bezołowiowa 98 USD/t 2017-12-13 664,25 -2,5% -5,0% 7,1% 11,1%
Benzyna bezołowiowa 95 USD/t 2017-12-13 618,25 -2,7% -5,4% 7,7% 12,0%
Paliwo lotnicze USD/t 2017-12-13 593,70 -1,6% -0,6% 13,1% 16,0%
Olej napędowy 0,1 proc. USD/t 2017-12-13 555,00 -1,6% 0,9% 13,2% 15,7%
Olej reduk. 1 proc. USD/t 2017-12-13 333,50 -1,2% -6,3% 5,5% 10,6%
Olej reduk. 3,5 proc. USD/t 2017-12-13 333,75 -1,3% -5,4% 8,4% 13,6%

(PAP Biznes)