Moody's obniżył rating depozytów Getin Noble Banku do Ba3, perspektywa negatywnaWarszawa, 15.12.2017 (ISBnews) - Moody's Investors Service obniżył długookresowy rating depozytów Getin Noble Banku do Ba3 z Ba2, długookresową ocenę ryzyka kontrahenta do Ba2 (cr) z Ba1 (cr), ocenę indywidualną do b2 z b1 i skorygowaną ocenę indywidualną do b2 z b1, podały instytucje. Perspektywa ratingów pozostaje negatywna.

"Jednocześnie agencja potwierdziła utrzymanie na dotychczasowym poziomie:

• krótkoterminowego ratingu depozytów (ST Bank Deposits _Local & Foreign): Not Prime,

• krótkoterminowej oceny ryzyka kontrahenta (ST Counterparty Risk Assessment): Not Prime (cr)" - czytamy w komunikacie banku.

Obniżenie ratingów depozytów wynika z obniżenia oceny indywidualnej. Z kolei jej obniżenie to rezultat słabszego profilu kredytowego banku wynikającego ze stosunku złych kredytów do rezerw na straty z kredytów i wskaźnika TCE na poziomie 94,4%. Wskaźnik kredytów niepracujących Getin Noble Banku wyniósł 15,5% w czerwcu 2017 r., wskazał Moody's.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

(ISBnews)