Warszawa, 20.12.2017 (ISBnews) - Rada nadzorcza Próchnika podjęła uchwałę w przedmiocie wyzczenia ceny emisyjnej akcji serii O w wysokości 0,3 zł za każdą akcję, podała spółka.
W listopadzie akcjonariusze Próchnika zdecydowali o emisji 60 549 089 akcji serii O, których wartość nominalna w wyniku obniżenia kapitału zakładowego wyniesie 0,3 zł za sztukę.
Próchnik jest spółką handlową z branży odzieżowej, zlecającą produkcję projektowanych przez siebie kolekcji firmom zewnętrznym. Specjalizuje się w produkcji odzieży męskiej. Spółka jest notowana na GPW od pierwszej sesji giełdowej (16 kwietnia 1991 r.).(ISBnews)